oDoc – HUTCH සුව සරණ වෙතින් සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට නොමිලේ ටෙලිමෙඩිසින් සේවා

සෞඛ්‍ය සේවා අංශයට සහයෝගය දැක්වීමේ පුරෝගාමී මුලපිරීමක් ලෙස, හච් සහ ප්‍රමුඛ පෙළේ ටෙලිමෙඩිසින් සේවා සපයන oDoc එක්වී oDoc-HUTCH  සුව සරණ වැඩසටහන දැන් දියත් කර ඇත. සංචරණ සීමා පවත්නා කාලසීමාව තුළ සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට නොමිලේ ටෙලිමෙඩිසින් සේවා පහසුකම් මෙමඟින් ලබාගත හැක. මෙම සමාජ සත්කාරය තුළින් සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට ඕනෑම සේවා ජාලයක් ඔස්සේ 078 8777222 අංකය අමතා […]

Continue Reading

oDoc – HUTCH Suwa Sarana to support the pandemic response by providing free telemedicine services to all Sri Lankans

In a pioneering initiative to support the health care sector, HUTCH has joined forces with the leading telemedicine provider oDoc to launch the oDoc-HUTCH Suwa Sarana initiative to offer telemedicine services free of charge, to all Sri Lankans during the present travel restrictions. Through this CSR initiative, all Sri Lankans regardless of their mobile network […]

Continue Reading

Ocean Lanka Enters into Partnership with Cotton made in Africa (CmiA)

Ocean Lanka Pvt Ltd, Sri Lanka’s largest weft knitted fabric manufacturer, announced that it has entered into a partnership with Cotton made in Africa (CmiA), one of the world’s leading standards for sustainably produced cotton. The recent partnership will see Ocean Lanka further increasing its sustainable cotton portion, which is ecologically and socially progressive. Cotton […]

Continue Reading

Sri Lanka’s INIVOS and UK’s Muzulu in milestone partnership to offer full-scope Enterprise solutions

INIVOS Consulting, the fully fledged Sri Lankan Enterprise Resource Planning (ERP) solutions provider announced its partnership with Muzulu, the UK based provider of industry leading ERP business solutions. The partnership aims to support a wider base of customers globally, with an initial focus on Sri Lanka and Europe. Both INIVOS, a channel partner for IFS […]

Continue Reading

Hatch’s KICKASS Series 4 empowers a new batch of women entrepreneurs together with London Stock Exchange Group Sri Lanka

Despite the current uncertainties we have managed to successfully complete the fourth iteration of KICKASS Bootcamp, empowering a whole new batch of future women leaders in business. Series 4 of the KICKASS Bootcamp was conducted in partnership with LSEG (London Stock Exchange Group) Sri Lanka and TNL Radio and was facilitated by Naomi Gunnels, Entrepreneur […]

Continue Reading

VMware Empowers Customers to Build their Multi-Cloud Future

VMware’s Multi-Cloud Strategy Unlocks the Value From Any Cloud While Delivering Better Security and Simplified Operations VMware, Inc. (NYSE: VMW) announced new innovations to help customers build, run, manage, connect, and protect any app on any cloud. Today, more than 15 million enterprise workloads run on VMware in the cloud, and more than 4,300 partners […]

Continue Reading

Pelwatte Dairy embarks on yet another Sustainable Project

Working towards healthier food production and sustainable waste management Pelwatte Dairy Industries, the industry leader in local dairy produce has been known for enriching lives – not just by providing nutrition through its dairy products but also through the consecutive training and support that it extends to farmers and their families, thereby empowering them, the […]

Continue Reading

Swadeshi Khomba Baby Hoda Purudu celebrates World Children’s Day with “Hoda Purudu ” educational campaign

The Swadeshi Industrial Works PLC launched a novel hygiene awareness campaign for Sri Lanka’s primary school children to coincide with the World Children’s Day celebrations. Titled “Swadeshi Khomba Baby Hoda Purudu” the event saw grade 3 school children at Sapugaskanda Sobhitha Vidyalaya (Primary) taking part in awareness-led activities inculcating “Hoda Purudu ” (Good habits) among […]

Continue Reading

HUTCH signs up Gayathri Shan as new Brand Ambassador

Sri Lanka’s preferred choice for mobile broadband services, HUTCH has appointed popular social media influencer and a movie star Gayathri Shan as a new brand ambassador. With this appointment, HUTCH aims to actively engage a wider base of Sri Lanka’s Tamil speaking community that is ready to avail HUTCH offerings. A well-known and a popular […]

Continue Reading

Singer Finance leads Tier Two Rankings by K Seeds Investments

In the latest national rankings of ‘Listed Finance Companies of Sri Lanka’ Report by K Seed Investments, Singer Finance (Lanka) has seized the best performing Finance Company rank among Tier 2 finance companies in Sri Lanka. The Report, issued by K Seeds Investments (Pvt) Ltd has identified Singer Finance (Lanka) as the leader in its […]

Continue Reading

HUAWEI CLOUD Releases Device-Cloud Synergy Meeting Solution in APAC

Huawei launched HUAWEI CLOUD Meeting, its full-scenario, secure and reliable global video conferencing solution in Asia Pacific on Monday. The award-winning device-cloud synergy solution enables effective internal and external meetings for up to 1,000 concurrent participants — anytime, anywhere, over the Internet, from any terminal or device. The pandemic has accelerated the need to stay […]

Continue Reading

First-ever virtual IIT Cutting Edge showcases innovative IT and business solutions of students

Informatics Institute of Technology (IIT), the pioneer in British higher education in Sri Lanka and the country’s premier IT and Business campus, successfully concluded its first-ever virtual IIT Cutting Edge 2020 where the latest collection of ground-breaking IT and business solutions of IIT students were showcased. Cutting Edge is primarily an annual exhibition organised by […]

Continue Reading

5GDNA Joins the 3GPP Family

3GPP recently announced that the 5G Deterministic Networking Alliance (5GDNA) has become its Market Representation Partner (MRP), making it the third organization member from 5G vertical industry after 5G Automotive Association (5GAA) and 5G Alliance for Connected Industries and Automation (5G-ACIA). This partnership shows the rise of 5GDNA’s influence in 5G standards and 5G B2B […]

Continue Reading

Pyxle International and Trabeya announce merger

Combined entity will have the leadership, resources and scale to successfully capitalize on opportunities in the fast-growing data industry.   Merged capabilities will create a single comprehensive and fully integrated platform, from digital strategy, software engineering, data management and integration, to deep analytics with artificial intelligence tools, ensuring a complete solution to be delivered to […]

Continue Reading

HP Printers now available at Singer

Singer Sri Lanka PLC, country’s premier consumer durables retailer has partnered with Trident Corporation, a leading distributor of IT hardware, software and printing solutions in Sri Lanka to serve globally renowned HP Printer range in the Sri Lankan market. This partnership opens Singer Sri Lanka’s customers across the island to the popular HP Printer range […]

Continue Reading

VMware Unveils 5G and Edge Advancements, Driving Sri Lanka Towards New Chapter of Innovation-Led Growth

Strengthened 5G Telco Cloud Portfolio with Cloud Native Support enables businesses to better harness emerging technologies in Sri Lanka’s cloud and mobile first economy VMware, Inc. (NYSE: VMW) recently announced its 5G Telco Cloud Platform, empowering Communication Service Providers (CSPs) to better meet the growing demands for 5G-powered innovations in Sri Lanka. The VMware 5G […]

Continue Reading

Top ICT Students to Represent Asia Pacific in Huawei ICT Competition Finals

The 2019-2020 Huawei Asia Pacific ICT Competition, under the theme of “Connection, Glory, Future,” successfully concluded on Wednesday. Institut Teknologi Bandung (ITB) from Indonesia won champions of both the Network and Cloud tracks in this regional finals, and will represent the Asia Pacific region in the global finals. This year, the Huawei ICT competition in […]

Continue Reading

Are Licensed Finance Companies the missing link in Sri Lanka’s Financial Inclusion quest?

By Krishan Thilakarathne Financial Inclusion is essential for continuous and sustainable economic development, according to IFC. This is no exception for Sri Lanka despite showing strong numbers in bank penetration. According to the World Bank Group’s (WBG) Global Findex for 2017, nearly 74 percent of population in Sri Lanka have accounts at a financial institution, […]

Continue Reading

Huawei releases Sustainability Progress Report

Enriching lives with technology Huawei Consumer Business Group (BG) recently published its Sustainability Progress Report. The report highlights the company’s sustainability achievements over the past decade, covering four major areas including information accessibility, education and health, environmental protection, and corporate responsibility. This marks the first time that Huawei Consumer BG shares its sustainability progress on […]

Continue Reading

HUTCH Danumai Miliyanayai quiz winners rewarded

HUTCH, Sri Lanka’s preferred choice for mobile broadband services recently rewarded the winners of HUTCH Danumai Miliyanayai in a grand prize-giving ceremony held at the Hutch Head Office, Colombo. Danumai Miliyanayai, which ran for a six-month period is a general knowledge quiz competition. BeyondM, a subsidiary of the hSenid Software International is the platform and […]

Continue Reading

VMware Delivers Intrinsic Security to Sri Lanka’s Digital Infrastructure, Fast Tracking Business Innovation and Resilience

Focus on intrinsic security enables organizations to build future-ready businesses to thrive in the age of the distributed workforce Cutting edge solutions provide CISOs with unprecedented visibility into the enterprise workplace to respond, adapt and accelerate businesses for the new normal VMware, Inc., a leading innovator in enterprise software, recently announced new advancements to its […]

Continue Reading

Bosch acquires 26% stake in Sun Mobility

One of the largest Tier 1 automotive companies, Bosch Gmbh has acquired 26% stake in Bengaluru based battery service provider, Sun Mobility. Bosch through its investment arm, Robert Bosch Investment Nederland B.V. invested an undisclosed amount for the stake. This investment comes as part of Bosch focusing on growth pillars in mobility sector, which includes […]

Continue Reading

Huawei Launches All-scenario Intelligent Connectivity Solutions

the UN Broadband Commission and Huawei held the sixth Ultra-Broadband Forum (UBBF 2020) online in Beijing. With the theme of “Intelligent Connectivity, New Value Together”, this year’s UBBF discussed the challenges and opportunities facing the connectivity industry in the intelligent era. At the event, David Wang, Huawei Executive Director and Chairman of the Investment Review […]

Continue Reading

Sri Lanka grants special bamboo sticks imports for incense stick production

Sri Lanka’s Cabinet of Ministers decided to allow importation of special bamboo sticks for incense stick production with tax relief citing shortages in sourcing these bamboo sticks locally. The proposal was presented by the Minister of Industries, Wimal Weerawansa to solve current issues in the industry. Accordingly, importation of the required quantity of special bamboo […]

Continue Reading

AI AND AUTOMATION POWER LATEST RELEASE OF IFS CUSTOMER ENGAGEMENT, DRIVING IMPROVED CUSTOMER EXPERIENCES

Highly configurable, integrated and fully branded omnichannel hub lets customers book services and get accurate information online, through social or over the phone IFS, the global enterprise applications company, announces the availability of new and enhanced capabilities in its customer engagement software empowering companies to overcome challenges faced when working with traditional call centers to […]

Continue Reading

7 promising Sri Lankan startups graduate from Sri Lanka’s first virtual fintech accelerator

HatchX, Sri Lanka’s first fintech startup accelerator programme, recently concluded its demo day with its first cohort of 7 promising local fintech startups graduating from the programme and getting connected with several industry stakeholders. The goal of HatchX is to help local fintech startups find success by offering them the necessary support to grow and […]

Continue Reading

Technomedics Corporate Announces New MD

Technomedics, Sri Lanka’s leading medical equipment and turnkey solutions provider which partners with many Fortune 500 companies, is pleased to announce Linus Jeganathan as its new Managing Director to spearhead its long term growth objectives. Jeganathan , a senior management professional counting over 20 years of experience in multiple sectors including, sales, FMCG, healthcare and […]

Continue Reading

Style up your fitness with the new HUAWEI WATCH FIT

Reframe your fitness, health and style with the latest smart sports watch from Huawei Huawei recently announced the launch of its latest fitness watch, HUAWEI WATCH FIT. Huawei’s first ever smart sports watch with a rounded rectangular face, the HUAWEI WATCH FIT encourages users to get into new forms of exercise through a variety of […]

Continue Reading

Ground-breaking ADB- funded LECO-UOM Microgrid Project launched in partnership with DIMO and DHYBRID

Lanka Electricity Company (LECO) together with the University of Moratuwa (UOM) launched a pioneering pilot project on Microgrid with a grant assistance of $ 1.8 million (approximately Rs. 325 million) from Asian Development Bank (ADB). DIMO, together with the German specialist DHYBRID, has been selected for the supply of comprehensive Renewable Energy Microgrid consisting of […]

Continue Reading

Pradeep Edward Elected as the Chairman TMC- Colombo

The Management Club (TMC) Colombo conducted its 15th Annual General Meeting at Hotel Galadari, Colombo with the participation of a large amount of members and founder members of TMC. The Management Club (TMC) formed in 2001 under the auspices of the Chartered Management Institute – UK Sri Lanka. The Branch was established to uplift management […]

Continue Reading

Internationally featured research on the Sinhala letterform to be published as book titled ‘Akura’

“Akura”, presenting the extensive work of researcher Dr. Sumanthri Samarawickramas is completed with the help from India-Sri Lanka Foundation. The symbolic expression of language—the letterforms, are among the most important reflections of a nation and its culture. This is why a study of the Sinhala letterform and its development invariably becomes a reflection of Sri […]

Continue Reading

Huawei Announces New Developer Technologies Capable of Smarter All-Scenario Experiences

Huawei Developer Conference 2020 (Together) was held today at Songshan Lake. In the keynote speech, Huawei announced major upcoming updates for HarmonyOS 2.0, EMUI 11, HMS(Huawei Mobile Services), HUAWEI HiLink, and HUAWEI Research. These improvements will empower global developers and ecosystem partners to provide enhanced and innovative user experiences for users. At the event, Huawei […]

Continue Reading

Pelwatte Dairy Partners with Leading Supermarket Chains to Offer New Product Deals

Pelwatte Dairy transforms the shopping experience with value-for-money dairy deals Pelwatte Dairy Industries – Sri Lanka’s renowned dairy producer – has extended some exciting value-for-money deals that can be availed at Sri Lanka’s leading supermarket chains this September. The home-grown company is celebrated for its healthy, fresh and delicious range of dairy products that include […]

Continue Reading

25% of govt’s advertising budget for State media institutions

The Cabinet of Ministers has approved the proposal for compulsorily advertising the publicity programmes, to the value of 25% of the advertising and publicity budget of all government and semi- Government institutions from Sri Lanka Rupavahini Corporation,  Sri Lanka Broadcasting Corporation, Independent Television Network of Sri  Lanka, and the Associated Newspapers company Limited which are […]

Continue Reading

Mitsubishi Heavy Industries recognises Singer Sri Lanka for outstanding performance

Singer Sri Lanka PLC has been commended for its exceptional sales performances, best sales improvement and their contribution for VRF Inverter Multi system Air Conditioning Solutions of Mitsubishi Heavy Industries. Singer Sri Lanka has been a partner of Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioner sales in Sri Lanka since 2015. The global integrated business enterprise Mitsubishi is […]

Continue Reading

Path breaking Huawei Golf Tournament teed off in Sri Lanka

Huawei, the leading global technology solutions provider, recently hosted the “Huawei Golf Tournament 2020” in Sri Lanka, ushering a monumental partnership with the country’s golf game. In its latest foray into sports inclusion in Sri Lanka, Huawei ran the two-day Golf Tournament at Sri Lanka’s historic golf venue-the Royal Colombo Golf Club.   Commenting on the […]

Continue Reading

Ocean Lanka recognises sixty-three long-serving employees

Ocean Lanka Pvt Ltd, Sri Lanka’s largest weft knitted fabric manufacturer, recognised and rewarded a large cohort of long-serving employees at the ‘Sewa Abhiman 2020’ Loyalty Awards, where gold coins were presented to 63 employees, who completed 10 years of service at the company. Addressing the staff, Managing Director of Ocean Lanka, Dr. Austin Au, […]

Continue Reading

Innovative Microwave Solutions Proposed at Huawei 5G Microwave Asia-Pacific Conference for Heavy-Rain Regions

The Huawei 5G Microwave Asia-Pacific Conference was held online recently, bringing together more than 130 guests to share insights into 5G microwave applications and to discuss how microwave solutions contribute to accelerating 5G development in the Asia-Pacific region. At the conference, Huawei proposed an innovative solution to solve transmission capacity and distance bottlenecks that traditional […]

Continue Reading

FUTURE OF THE SMARTPHONE MARKET IN SRI LANKA by Kevin Jiang

As the world integrates the ‘New Normal’ in the ecosystem, Sri Lanka’s digital framework is pacing with fresh energy and has bold plans for the future. The ‘New Normal’ has given rise to several ‘behavioral changes’ in the Sri Lankan consumer, and the need to be digitally connected is one of them. While we are […]

Continue Reading

Huawei P40 Pro hailed as the latest aesthetic showpiece

Huawei P40 Pro is the latest addition to Huawei’s array of smartphones unveiled in 2020. Categorically a flagship device, P40 Pro’s design resembles the beauty and form of flowing water and its quad-curve overflow display is designed to dissolve the barriers of vision and imagination on every edge. Its innovative design is backed by the […]

Continue Reading

Deloitte Touche Tohmatsu India LLP report suggests need for strategic investments in re-designing anti money laundering (AML) compliance programmes in banking and financial services sectors

Banks are facing increased challenges in meeting heightened regulatory expectations AML compliance is a board level issue with continuing operational challenges and investments not bearing fruit Banks are following a risk-based approach for AML compliance, but more needs to be done to extend it to the enterprise level Transactions monitoring, and sanctions screening processes need […]

Continue Reading

Huawei P40 Pro sets a new benchmark in smartphone photography

Huawei P40 Pro is the latest flagship smartphone rolled out in Sri Lanka by Huawei, the innovative smartphone manufacturer. The all-new Huawei P40 Pro is expected to revolutionize the smartphone photography with its Ultra Vision Leica Quad Camera setup. Camera has become a key aspect which receives much attention over other specifications and the evolution […]

Continue Reading

Flexibility within limits – The underlying premise driving the NBFI sector

By Niroshan Udage As an integral part of the Country’s financial system, Licensed Finance Companies (LFCs) and registered leasing  companies play a vital role in the development of the national economy. Collectively known as the Non-Bank financial (NBFI) sector, they offer a gamut of financial solutions to cater to individuals, proprietors, partnerships, corporates or business conglomerates. […]

Continue Reading

INIVOS Consulting on a role to equip Sri Lanka’s enterprise sector with ERP solutions

INIVOS Consulting, the fully-fledged Enterprise Resource Planning (ERP) solutions provider has launched its assortment of solutions to Sri Lanka’s enterprise sector in a bid to provide end-to-end solutions, earmarked to make progress in the business sphere. INIVOS, an authorized partner of global ERP solutions provider IFS, has to-date served a multitude of local and international […]

Continue Reading

Singer partners with Malaysia’s Signature Group to introduce world’s leading Kitchen solutions to Sri Lanka

Singer, Sri Lanka’s premier consumer durables retailer, has partnered with Signature Group, Malaysia’s largest Kitchen Cabinet and Wardrobe manufacturer. With this new partnership, Singer aims to begin manufacturing Signature Kitchen systems and products in Sri Lanka. This collaboration is expected to reinforce Signature brand’s presence in Sri Lanka which treats the local consumers to a […]

Continue Reading

Huawei’s Postal Repair Service boosts customer convenience

Huawei, the innovative smartphone manufacturer has introduced an all-new Postal Repair Service in a bid to support the Huawei device holders. With this latest initiative, which is available 24/7 and 365 days, customers avail a free pickup and delivery service that facilitates convenient smartphone repairs. This convenient courier service intends to facilitate the customers by […]

Continue Reading

Singer Fashion Academy இன் பெஷன் டிசைனிங் சான்றிதழ் கற்கைக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரல்

60 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இயங்கி வரும் Singer Fashion Academy, இலங்கையின் பெஷன் துறையில் மிகவும் விரும்பப்படும் தகுதியான தனது பெஷன் டிசைன் சான்றிதழ் கற்கை நெறிக்கு மாணவர்களை இணைத்துக்கொள்ளும் பொருட்டு விண்ணப்பங்களை கோரியுள்ளது. இது ஐக்கிய இராச்சியத்தில் உள்ள Chartered Society of Designers (CSD)இனால் கற்கை நெறி சான்றளிப்பு உறுதிப்படுத்தலை பெற்றதாகும். ஐக்கிய இராச்சியத்தின் Chartered Society of Designers (CSD) இனால் கற்கை நெறி சான்றளிப்பு நெறி சான்றளிப்பு உறுதிப்படுத்தலை பெற்ற இலங்கையில் […]

Continue Reading

Singer, SLIM join forces to boost sales team stature

Aims to provide a world-class customer experience Singer (Sri Lanka), the premier consumer durables retailer has collaborated with Sri Lanka Institute of Marketing (SLIM), the apex body for marketers, to launch an Advanced Certificate in Retail Services Marketing in a bid to equip Singer sales force with the best practices and industry knowledge in marketing. […]

Continue Reading

HUAWEI Assistant · TODAY Wins World-Renowned Red Dot Award 2020

Dubbed the “Oscars” of the design industry, the Red Dot Award: Brands & Communication Design was recently awarded to HUAWEI Assistant · TODAY. Based on Red Dot’s motto of “In search of good design and creativity”, this award is a testament to Huawei’s efforts in continuous innovation to provide a smart consumer experience. The brand […]

Continue Reading

Ocean Lanka Knits a Classy Silver Jubilee in Fabric Manufacturing

Since its inception, Ocean Lanka has established itself as Sri Lanka’s largest weft knitted fabric manufacturer, overseeing all four phases of fabric production from knitting to dyeing, printing and finishing. As Ocean Lanka, Sri Lanka’s largest weft knitted fabric manufacturer, steps into its 25th glorious year, it is an ideal occasion to look back at […]

Continue Reading

Huawei co-sponsors ICTA for “e-Swabhimani 2020” Digital Social Impact Awards

World’s leading ICT provider, Huawei co-sponsors Information & Communication Technology Agency of Sri Lanka (ICTA) for e-Swabhimani 2020 – Digital Social Impact Awards programme that recognizes the excellence of the use of Information & Communication Technology tools and applications for social wellbeing. e-Swabhimani is an initiative of ICTA, the apex ICT institution of the Government, […]

Continue Reading

Ideal Motors pledges an unmatched after sales service with every “Mahindra Powerol” Generator purchase

Ideal Motors, a fully owned subsidiary of the Ideal Group and the authorized distributor for Mahindra motor vehicles, motor cycles and utility products in Sri Lanka, has gained market dominance within a short time span backed by its unique after sales service. In 2017, Ideal Motors was awarded sole distributorship of Mahindra Powerol diesel generators […]

Continue Reading

Sri Lanka ‘Women-led Startups’ braving C19 now vie for next level

How good is betting on a South Asian startup incubator dojo aimed at would-be-entrepreneur females with only a burning passion for their crafts and launched in the smack middle of the gloomy pandemic? Wagered by Hatch Works, the knowledge and growth hub for Sri Lanka’s nascent startups, a “business development program” series called “Kickass Bootcamp” […]

Continue Reading

Huawei wins Two EISA awards for “Best Smartphone Camera” with the HUAWEI P40 Pro and “Best Smartwatch” for HUAWEI WATCH GT 2

Huawei Consumer Business Group (CBG) recently received two awards from the European Image and Sound Association (EISA), a group comprising 55 of the world’s most respected consumer electronics magazines. HUAWEI’s P40 Pro was named “EISA Smartphone Camera 2020-2021” by the Association, alongside the HUAWEI WATCH GT 2, which won the accolade of “Best Smartwatch 2020-2021.” […]

Continue Reading

Singer Fashion Academy’s Certificate in Fashion Designing program calls for enrollments

The Singer Fashion Academy, being in operation for over 60 years, has called for new enrollments to its Certificate in Fashion Designing – a highly sought-after qualification in Sri Lanka’s Fashion industry, a qualification which is also validated by the Chartered Society of Designers (CSD), UK. The Academy has commenced accepting applications for the September […]

Continue Reading

Key reforms in consolidating NBFI sector comes under the spotlight

By Sanjeewa Bandaranayake Non-Banking Financial Institutions (NBFI) sector has evolved over the past years to be a stronger force in the finance industry in Sri Lanka. Unfortunately, the public only remembers NBFIs in light of unethical practices of Non-regulated finance companies. But NBFIs account for many heart-touching, unsung narratives while working with less privileged people […]

Continue Reading

Writings and statements of Sri Lanka’s most internationally recognized Ambassador now in a single volume

Sri Lanka Unites is the honored custodian of this comprehensive compilation of Ambassador Jayantha Dhanapala’s work December 15, 2019 saw the launch of a long awaited book sharing the life story of an internationally recognized Sri Lankan personality who was praised by President John F Kennedy, and who represented the island nation at the United […]

Continue Reading

நம்பமுடியாத அம்சங்களுடன் Huawei P40 Pro இலங்கையில் வெளியீடு

புத்தாக்க ஸ்மார்ட்போன் உற்பத்தியாளரான Huawei, சிறப்பம்சங்கள் பலவற்றினால் நிறைந்த Huawei P40 Pro இனை இலங்கையில் அறிமுகப்படுத்தியதன் மூலம் ஸ்மார்ட்போன் புகைப்படவியலை ஒரு படி முன்னோக்கி நகர்த்தியுள்ளது. இந்த வலுநிலையமனாது ஒளி முறிவு தோற்றத்தையும், சிறு விபரங்களிலும் நேர்த்தியை வெளிப்படுத்தும் 6.58 அங்குல OLED full view திரையையும் கொண்டது. வேகம், வலு, கெமரா, வடிவமைப்பு மற்றும் மேலும் பல சிறப்பம்சங்களிலும் வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்கும் ஸ்மார்ட்போன்களை தயாரிக்கும் Huawei இன் திறனை Huawei P40 Pro மேலும் […]

Continue Reading

Velona Protect antiviral masks endowed with maximum safety and comfort

HeiQ Viroblock technology proven to be effective against SARS-CoV-2 (Covid-19)* Velona, a leading brand in the hygiene and clothing segment in Sri Lanka recently introduced the Velona Protect antiviral mask manufactured with HeiQ Viroblock NPJ03 technology which is among the first technologies in the world to be proven effective against SARS-CoV-2 (COVID-19)*. HeiQ Viroblock NPJ03 […]

Continue Reading

සීමන්ස් – ඩීමෝ එකතුව ජාතික විදුලි බල සැපයුම වැඩි දියුණු කිරීමට අඛණ්ඩව කැපවී ක්‍රියා කරයි.

ජාතික විදුලි බල සැපයුම වර්ධනය කිරීම සඳහා වන ‘ජාතික විදුලි සම්ප්‍රේෂණ, බෙදාහැරීම් ජාල සංවර්ධන හා කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ, පැකේජ් 05 උප ව්‍යාපෘතිය සඳහා සීමන්ස් – ඩීමෝ එකතුව , ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය හා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීම පසුගිය දා සිදු විය. මෙයට සමගාමිව  පැකේජ් 04 උප ව්‍යාපෘතිය ද සීමන්ස් – ඩීමෝ එකතුව වෙත 2020 වර්ෂයේ […]

Continue Reading

VMware Strengthens Technology Ecosystem in Sri Lanka and Maldives with Appointment of New Country Sales Manager

VMware, Inc. (NYSE: VMW), a leading innovator in enterprise software, today announced the appointment of Devendra Manuvel to the company’s leadership team as Country Sales Manager for Sri Lanka and the Maldives. In his new role, Devandra will oversee the delivery of VMware’s industry-leading innovations to the region, enabling organizations to access next-generation technologies to […]

Continue Reading

Uga Chena Huts, the 3rd Best Boutique Luxury Hotel in the World!

Uga Shines big at the Tripadvisor Travelers’ Choice Best of the Best Awards 2020 The world’s largest travel platform has picked a leading Sri Lankan hotel brand to reward in its latest ‘world’s top 25 boutique luxury hotel’ awards. Uga Chena Huts, has won the latest international commendation, being acclaimed as one of the “Best […]

Continue Reading

Mobitel apps are now available on Huawei AppGallery

Reiterating its customer centricity, Mobitel, one of Sri Lanka’s leading mobile service providers, has constantly addressed the needs of mobile consumers with innovative products and services. In its latest venture, Mobitel has come forward to fulfill the needs of Huawei smartphone users by integrating its cutting-edge Mobitel Selfcare app, Mobitel mCash app and Datamart app […]

Continue Reading

The FHA pioneers in treating Sri Lanka towards financial inclusion

By Roshan Abeygoonewardena The Finance Houses Association of Sri Lanka (FHA), as the apex body of 39 Regulated Finance Companies registered with Central Bank of Sri Lanka (CBSL), plays an important role in the finance and banking sector of Sri Lanka. The association acts as the mediator to the Non-Banking Financial Institutes (NBFI) sector and […]

Continue Reading

zMessenger and HUTCH rewards winners of BID2WIN competition

BID2WIN bidding competition organized by zMessenger in collaboration with HUTCH was concluded recently with an awards ceremony that rewarded the winners of several promotions conducted this year. Ashane Imantha Gunesena from Kaduwela emerged as the winner of Wagon R Car Promotion which was held from 1st Feb to 31st March 2020 while P. A. J. […]

Continue Reading

SIEMENS – DIMO Consortium continues to enhance National Power Supply with CEB

SIEMENS – DIMO consortium recently signed agreement with the Ceylon Electricity Board (CEB) to embark on the Medium Voltage distribution sub project package 05 of the “National Transmission and Distribution Network Development and Efficiency Improvement Project” aimed at enhancing national power supply. The package 04 of the above project was also awarded to the SIEMENS-DIMO […]

Continue Reading

HUTCH launches Unlimited Social Media plans for both 3G and 4G subscribers

Hutch, Sri Lanka’s preferred choice for mobile broadband services, has unveiled Unlimited Social Media plans including Facebook, Messenger and WhatsApp in yet another customer-oriented service offering. The customers can avail Facebook, Messenger and WhatsApp in all-inclusive packs, which are offered at affordable prices on monthly and weekly basis. The Unlimited Social Media plans enable users […]

Continue Reading

Huawei P40 Pro released in Sri Lanka with a pack of incredible features

Huawei, the innovative smartphone manufacturer recently launched the feature packed Huawei P40 Pro in Sri Lanka taking the smartphone photography a step further. This powerhouse has a refractive matte finish to it and a 6.58-inches OLED full view display that reveals elegance in every minute detail. Huawei P40 Pro yet again proves Huawei’s capacity to […]

Continue Reading

Huawei Nova 7i launched in fresh Skyline Grey color

Perfect fit coming in with exciting colorway Huawei, the innovative smartphone manufacturer, recently introduced the Skyline Grey edition of Huawei Nova 7i in Sri Lanka extending the color choices for Nova 7i lovers. When Huawei first launched Nova 7i, it took the world by storm with its vibrant colors refreshing to the eyes such as […]

Continue Reading

Auto Industry and Thousands of Jobs in Peril, says CMTA

The Ceylon Motor Traders Association (CMTA), the only trade association in Sri Lanka that represents automotive manufacturers through their local importers, urged the Government to provide a clear direction on the period of the vehicle import suspension and emphasized the need to regulate automotive imports to legitimate importers that have been vetted by the Government. […]

Continue Reading

Industrial Asphalts (Ceylon) PLC gets shareholders’ nod to new capital infusion

Pioneer Sri Lankan owned entity to produce specialist bituminous products in the post independent era, Colombo Stock Exchange listed Industrial Asphalts (Ceylon) PLC – IAC (Stock Code ASPH.N) got company’s shareholders’ approval to the capital raising exercise to raise over Rs. 149 million to strengthen company’s future expansion via the recently announced rights issue. Accordingly, […]

Continue Reading

New Huawei and Arthur D. Little report highlights that “one size does not fit all” when it comes to digital policies and national digital transformation”

Huawei announced recently the release of a global digital economy policy study titled “Think digital. Think archetype. Your digital economy model.” The report provides a novel approach to digital transformation and provides detailed policy guidance applicable to all countries. Huawei and Arthur D. Little have collaborated on this research report based on a shared conviction […]

Continue Reading

SLASSCOM boosts Start-ups with OIW Accelerate 2020 program

The Sri Lanka Association for Software Services Companies (SLASSCOM), which is the national chamber for the IT/BPM industry in Sri Lanka, under the patronage of the Royal Norwegian Embassy in Sri Lanka, is hosting Oslo Innovation Week Accelerate 2020 (OIW Accelerate 2020) – a competition to promote Sri Lankan Tech Start-Ups through cash grants of […]

Continue Reading

#JUSTSAYNO Mega Citizens’ Forum to End Child Cruelty a Mega Success

“There is no keener revelation than a society’s soul than which it treats its children” – Nelson Mandela Stop Child Cruelty Trust (www.stopchildcruelty.com ), an organization committed to ending cruelty to children launched the #JUSTSAYNO National campaign with the first Citizens’ Forum live Zoom discussion via Facebook https://www.facebook.com/stopchildcruelty on 25th July 2020. This forum was […]

Continue Reading

Axiata Digital Labs Adds Industry Veterans to Leadership Team

Axiata Digital Labs (ADL) is pleased to announce the addition of Sanharsha Jayatissa, Fawaz Ashraff and Niresh Samaranayake to their Senior Leadership Team. ADL, an innovative software service provider, has added three new members to the company’s senior leadership team in order to facilitate its growth as the preeminent leader in software innovation. These appointments bring […]

Continue Reading

Enterprise Analytics ties up with Acumatica to equip SMEs with ERP Solutions

Enterprise Analytics, a leading provider of pioneering technology-based business solutions, recently partnered with Acumatica (www.acumatica.com), a leading Cloud ERP platform, to extend Enterprise Resource Planning (ERP) solutions to the growing SME sector in Sri Lanka. Both Enterprise Analytics and Acumatica are driven by the shared vision to empower SMEs with Cloud ERP solutions and this […]

Continue Reading

FASTFIX App to facilitate easy home repairs

FASTFIX, one of Sri Lanka’s first apps to facilitate easy home repairs from plumbing to electrical is launched today in a bid to connect end users with service providers. FASTFIX has partnered with Anton, a fully owned subsidiary of St. Anthony’s Industries Group to extend the services provided by the app, offering a gateway to […]

Continue Reading

Huawei Y6p offering a Visionary Photography Experience

Huawei, the innovative smartphone manufacturer, recently launched the Huawei Y6p in Sri Lanka featuring an innovative triple camera set up that revolutionizes smartphone photography, promising more stable and detailed images. Camera is a key aspect in today’s smartphones and smartphone manufacturers of late have focused on equipping cutting-edge camera innovations ensuring an optimal photography experience […]

Continue Reading

Dell Technologies helping users navigate the new normalcy

Unique student offers to assist the new Learn From Home model in Sri Lanka Introduces Dell Inspiron 15 5593 laptop and Dell Inspiron 14 5491 laptop and tablet mode powered with a 10th Gen Intel® Core™ processor and range of new accessories Dell Technologies listens to what consumers want and need from their PCs – […]

Continue Reading

Tile and Sanitaryware Temporary Import Suspension and its adverse impact on Consumers and Country’s Revenue

The Tile & Sanitaryware Importers Association (TSIA), Sri Lanka’s main body established to address the grievances of tile and sanitaryware importers, has raised serious concerns about the Government’s import ban on their products and clarified how such a move is detrimental to the Government’s efforts to reduce foreign exchange outflow. The TSIA consists of over […]

Continue Reading

Newton Lanka wins big at Asian Customer Engagement Forum 2020

Wins 2 Gold, 1 Silver and 2 Bronze awards Newton Lanka, an extension of Newton TAC Malaysia proudly bagged five awards at the recently concluded Asian Customer Engagement Forum 2020 (ACEF) showcasing its unmatched, innovative creative solutions, yet again. The company won two gold awards, one silver and two bronze in five different categories for […]

Continue Reading

Sri Lanka Institute of Marketing to Restart SLIM DIGIS 2.0

Sri Lanka Institute of Marketing (SLIM), the national body for marketing in Sri Lanka announced the SLIM DIGIS 2020, the most coveted digital awards ceremony in a revolutionary online press conference graced by a distinguished panel consisting of; Mr. Roshan Fernando – President of SLIM, Mr. Nuwan Gamage – Vice President of SLIM and Project […]

Continue Reading

No National Security in the absence of Child Protection

Stop Child Cruelty Trust (www.stopchildcruelty.com), an organization committed to ending cruelty to children has launched the #JUSTSAYNO National campaign of awareness videos, petition and first public live Zoom discussion via Facebook https://www.facebook.com/stopchildcruelty  will be held on 25th July 2020 from 7pm onwards. This public debate will be attended by Ajith Rohana, Director In General of […]

Continue Reading

DIMO accelerates to a Digital Age of Customer Experience

Reassuring its commitment towards providing the Best Customer Experience, DIMO recently implemented several projects to elevate the customer experience by introducing numerous digital platforms. “DIMO made a strategic decision to enhance the company’s investment in digital transformation so that customers can access a large number of DIMO products and services by simply using their devices […]

Continue Reading

ICTA announces e-Swabhimani 2020

      Applications close on 31st July Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka (ICTA) the premier government institution driving the nation towards digital inclusivity, calls for applications for the e-Swabhimani 2020, the Digital Social Impact Awards, to be held for the 10th consecutive year in recognition of the digital solutions which are of strong […]

Continue Reading

4GB RAM + 64GB storage, Huawei Y6P powered with 5000mAh long-lasting battery

Offering an uninterrupted smartphone experience Huawei, the innovative smartphone manufacturer, recently unveiled the all-new Huawei Y6p featuring a 5000mAh long-lasting battery that helps users get through their everyday tasks without any interruption. This resourceful addition to the entry-level Y6p proves to be highly effective and comes in as a surprise package as entry-level smartphones rarely […]

Continue Reading

Sri Lanka’s first NMRA Certified reusable mask from Celcius Solutions

Celcius Health Mask® is the latest addition to the innovative product range of Celcius Solutions (Pvt) Ltd., the leading manufacturer and supplier of bedding products in Sri Lanka. This personal protective mask is Sri Lanka’s first National Medicines Regulatory Authority (NMRA) certified reusable mask for non-medical use (NMRA/MDR/P-8/01/2020) which has been tested for its filtering […]

Continue Reading

FHA pioneers 62 years of excellence in Non-Banking Finance Sector

Calls for positive reforms strengthening legal enforcement and industry cooperation The Finance Houses Association of Sri Lanka (FHA) announced that it will continue to empower the nation with ethical finance practices while acting as the mediator to the non-banking financial industry. Since its inception in 1958, the association has played a crucial role in safeguarding […]

Continue Reading

Huawei 2020 First Half revenue up 13.1% to US $ 64 Bn

Huawei announced its business results for the first half of 2020 today. The company generated over US $ 64.2 billion (CNY 454 billion) in revenue during this period, a 13.1% increase year-on-year, with a net profit margin of 9.2%. Huawei’s carrier, enterprise, and consumer businesses achieved US $ 22.58 billion (CNY 159.6 billion), US $ […]

Continue Reading

Huawei MateBook D15 and MateBook 13 optimize productivity with a pack of innovative features

By Vidura Prabhath Huawei, the innovative smartphone manufacturer, recently marked its footprint in the laptop arena with the launch of Huawei MateBook D15 and Matebook 13. Both the laptops are not just aesthetically designed showpieces; they offer many more to admire including the innovative features that optimize productivity and efficiency. Features like Huawei share and […]

Continue Reading

DIMO Agri Machinery Division together with Mahindra Tractors supports “Waga Saubhagya” and youth-led Barren Land Recultivation

With its aim to assist in the process of reviving the country’s economy, the Agri Machinery Division of DIMO together with its partner Mahindra tractors came to the fore in supporting the country’s national initiative to recultivate barren paddy lands across the island. The government has identified the need to recultivate these lands in its […]

Continue Reading

Autogroup International steers into 25 years in conversion and re-manufacture of high-value American vehicles

People around the world cherish US manufactured SUV’s and Pick-up trucks for their premium look and features coupled with the ample spaciousness which is a key for travelling purposes. But most of these vehicles are unfortunately designed for left-hand driving which does not pertain with rules and regulations in most other regions. People who are […]

Continue Reading

IFS recognized as a Top Export Corporate Brand by Brands Annual

IFS, the global enterprise applications company, was recently recognized in the top five Export Corporate Brands for IT Services in the latest edition of the Brands Annual magazine. IFS secured this achievement on the back of outstanding financial performance and delivering best-in-class ERP solutions to both local and international customers. As a key player in […]

Continue Reading

Axiata Digital Labs Leads TM Forum Collaborative Catalyst Project Transforms How CSPs Collaborate

Axiata Digital Labs (ADL) today announced its participation in TM Forum’s renowned collaborative proof-of-concept Catalyst program focused on co-creating innovative solutions to important industry challenges leveraging key TM Forum best practices and standards. ADL is participating in the App Trading Marketplace: a framework for CSP collaboration – Phase II, which will be showcased alongside other […]

Continue Reading

HUAWEI Y6p coming at 30,499.00 LKR with 4GB RAM + 64GB Large Storage

Setting a new benchmark for entry-level smartphones, Huawei, the innovative smartphone manufacturer, recently launched Huawei Y6p featuring 4GB RAM + 64GB ROM. Huawei Y6p is considered as the benchmark of smartphone in its price range to offer a standard 4GB RAM + 64GB ROM in the current smartphone market. It’s 64GB ROM offers ample storage […]

Continue Reading

“DIMO Agribusinesses” expands footprint in Sri Lanka with third Agri Techno Park

DIMO Agribusinesses, the agriculture arm of DIMO, officially unveiled its third Agri Techno Park in Lindula establishing its presence in the up country region. Located in the up-country wet zone on the Hatton-Nuwara Eliya main road, this 25 acre multi-purpose property is equipped with  tea plantation, cultivation tunnels, mushroom and vegetable production/processing facilities, well-equipped tissue […]

Continue Reading

vivo Sri Lanka announces Y50 for mid July

Ultra large 5000mAH battery with 8GB + 128GB of RAM & ROM The innovative smartphone manufacturer, vivo Mobile is set to release their mid range mobile device Y50, to Sri Lankan market in later this month. The device is expected to cater towards many consumer requirements on extended battery power with high quality camera settings. […]

Continue Reading

SLASSCOM successfully concluded its first digital AGM

Sri Lanka Association of Software and Services Companies (SLASSCOM), the Knowledge and Innovation Chamber, held its first digital Annual General Meeting on 30th June 2020, powered by Microsoft Teams. During the AGM, SLASSCOM elected its new Chairman, Board of Directors and General Council for the year 2020/21. The departing Chairman Ranil Rajapakse stated, “From small […]

Continue Reading

HUAWEI’S FIND APPS SEARCH WIDGET IS YOUR GATEWAY TO A MILLION APPS

New search tool powered by the Petal Search engine has been created in partnership with global search engine leaders to offer Huawei users an innovative and diverse search experience Huawei, the global leading technology company, have announced the availability of the Find Apps search widget, which is already available for download via AppGallery. The new […]

Continue Reading

නිවසේ සිට ආරක්ෂිතව ඉගෙනුම් කටයුතු වල නිරත වීමට සිංගර් ෆැෂන් ඇකඩමිය විසින් E-learning පහසුකම් හඳුන්වා දෙයි

දේශීය විලාසිතා නිර්මාණකරණ ක්ෂේත්‍රය තුළ වූ කුසලතා වර්ධනය කිරීම උදෙසා කැපවෙමින් ක්‍රියා කරන සිංගර් හි අනුබද්ධිත ආයතනයක් වන සිංගර් ෆැෂන්  ඇකඩමිය වසර 60 කට අධික ප්‍රෞඪ ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන කීර්තිමත් ආයතනයකි. ශ්‍රී ලංකාවේ විලාසිතා නිර්මාණකරණ අධ්‍යාපනයේ නවොත්පාදකයා ලෙස නම් දරා ඇති සිංගර් ෆැෂන් ඇකඩමිය විසින් Covid-19 වසංගතයෙන් සමස්ත ලෝකයටම දැඩි බලපෑම් එල්ලවී ඇති තත්ත්වයක් තුළ, […]

Continue Reading

Pelwatte donates milk powder to ‘Mithuru Mithuro’ organisation

Pelwatte, the leading local dairy manufacturing company conducted several consumer driven CSR projects which manifested the company’s commitment towards the social upliftment amidst the Covid-19 crisis. Mithuru Mithuro Movement is an organization mainly focused on rehabilitation and purification of substance abused personals in Sri Lanka. The organization is registered under government and National Dangerous Drugs […]

Continue Reading

Huawei launches Y6p featuring 4GB RAM + 64GB storage setting a new benchmark for entry level smart phones

Two entry-level smart phones including Huawei Y5p make their appearance Setting a new benchmark for entry-level smartphones, Huawei, the innovative smartphone manufacturer, recently launched two of the most feature-packed entry-level smartphones at the online launch event on 24th June 2020. The two smartphones are Huawei Y6p featuring 4GB RAM + 64GB ROM and Huawei Y5p, […]

Continue Reading

SINGER launches new website offering an unmatched shopping experience

3 days of special discounts from 26th to 28th June SINGER, the country’s premier consumer durables retailer recently launched its new website in order to provide an optimal user experience to its customers through www.singer.lk. This yet again replicates SINGER’s commitment in serving its customers by enabling a smooth and convenient engagement. SINGER continues to […]

Continue Reading

Alethea utilizes new era digital teaching methods for continuous education amidst challenges of COVID-19

The Government imposed quarantine and the challenges therewith,        affected the overall continuity of  curriculum driven education amongst many state and private education institutions in Sri Lanka.  Despite the challenges of the situation, Alethea School and Alethea International school, was already equipped to continue the teaching and learning process, as the   organisation had already anchored on […]

Continue Reading

Huawei ranks #6 among world’s most innovative companies 2020

Global leading ICT infrastructure provider Huawei has ranked No. 6 in BCG’s recent released list of the 50 Most Innovative Companies in 2020, moved up by 42 places. This is the highest ranking for the tech giant since it first made the list in 2012. According to the report by Boston Consulting Group, Apple, Alphabet, […]

Continue Reading

Exquisite Handcrafted certified jewelry from Ark Gems Ceylon

Offering sophisticated jewelry solutions to meet international standards Ark Gems Ceylon, a unique handcrafted jewelry store was launched in Sri Lanka offering customized jewelry solutions to the local and international markets. Inspired by the passion to create attractive and timeless jewelry that evoke glamour and pride to wear, Ark Gems Ceylon is all set to […]

Continue Reading

Huawei Ken Hu: Driving Equity and Quality in Education with Technology

Huawei’s Deputy Chairman Ken Hu outlined its vision and action plan for education under its digital inclusion initiative TECH4ALL at the Global Education Webinar entitled “Driving Equity and Quality with Technology”, emphasizing that “connecting schools and skills development are two key ways for Huawei to improve equitable and quality education.” The webinar was joined by […]

Continue Reading

Rooster Jobs launched to help Sri Lankan businesses steer recruitment during Covid-19

A recruitment platform built to help businesses navigate the ‘new normal’ in the pandemic-struck economy Rooster Jobs is a free of charge end-to-end recruitment platform and Applicant Tracking System (ATS) designed to help businesses source suitable candidates. The platform was launched on 11th of May with the motive to assist businesses navigate hiring efficiency amidst […]

Continue Reading

Ocean Lanka Joins Government’s Fight Against COVID-19

Ocean Lanka (Pvt.) Ltd., Sri Lanka’s largest weft knitted fabric manufacturer donated Rs. 1 million to the ‘Itukama’ COVID-19 Healthcare and Social Security Fund at the Presidential Secretariat recently. Further, 5,000 yardsof protective face mask material and 9,000 yards of single jersey fabric material will be donated to the Presidential Task Force, to help provide […]

Continue Reading

Durdans Eye Care Unit Equipped with latest Technology of ZEISS OPMI Lumera 700

Continuing its journey of introducing latest technologies to the local healthcare sector, DIMO Medical Engineering team successfully completed installation of world-class ZEISS OPMI Lumera 700 surgical microscope at Durdans Hospital Colombo, to further strengthen facilities at the eye care unit of the hospital. ZEISS OPMI Lumera 700 is a surgical microscope used to enhance the […]

Continue Reading

Hutch cliQ now on 4G !

Hutch Telecommunications, Sri Lanka’s preferred choice for mobile broadband services has enhanced its  popular cliQ app enabling all its 078 & 072 subscribers to enjoy unlimited Internet experience on its nationwide Bigger and Better 4G network. 072 subscribers have been enjoying cliQ 3G since 2017 and post the take-over of Etisalat Sri Lanka last year […]

Continue Reading

The Finance Houses Association of Sri Lanka condemns the murder of Three Wheel Association Chairman Late Sunil Jayawardena

The Finance Houses Association of Sri Lanka (FHA) in its capacity as the apex association of 41 Registered licensed Finance companies of Sri Lanka, deeply condemns the alleged murder of the late Sunil Jayawardena, the Chairman of the Lanka Self Employed Professional’s Three Wheel Association, which has taken place on Wednesday 10th, June 2020, evening. […]

Continue Reading

Huawei Nova 7i and Huawei FreeBuds 3 combination offers more space for Entertainment and Productivity

Huawei, the innovative smartphone manufacturer, constantly equips its product portfolio with highly efficient and productive devices. Huawei Nova 7i and Huawei FreeBuds 3 are two such devices which revolutionized the Sri Lankan market recently. Nova 7i is a stylish mid-ranger to hit the market for an affordable price while FreeBuds 3 comes in as Huawei’s […]

Continue Reading

Combining Technology and Fashion, vivo V19 Offers Indus-try-Leading Selfie Capabilities and Stunning Design

vivo’s best-in-class stylish selfie flagship is designed to complement the lifestyles of young and fashion-savvy consumers vivo today revealed the new V19 in Sri Lanka featuring a dual front 32MP + 8MP super wide-angle camera, and super AMOLED FHD+ iView Display design, V19 brings together extraordinary selfie capabilities, cutting-edge technology, and elegant fashion to deliver […]

Continue Reading

බහු- භාෂා අධ්‍යාපනයෙහි 40 වස සමරන, ප්‍රංශ ජාත්‍යන්තර පාසලට නවක සිසුන් බඳවා ගැනේ

ශ්‍රී ලංකාව තුළ විශිෂ්ටතම බහු-භාෂා අධ්‍යාපාන අවස්ථාවන් පිරිනමන අධ්‍යාපන ආයතන අතර ප්‍රමුඛතම ආයතනයක් වන ප්‍රංශ ජාත්‍යන්තර පාසල ලෙසින් ප්‍රකට, École Française Internationale De Colombo (EFIC), පසුගියදා සිය 40 වැනි සංවත්සරය සැමරීය. හැව්ලොක් පාරට,‍් පයිෆ් පාරට සමීපව හා බේස්ලයින් පාරට සමීපව කොළඹ 05, පාර්ක් පාරෙහි පිහිටා ඇති ප්‍රංශ ජාත්‍යන්තර පාසල 1979 වසරේ පිහිටුවීමෙන් අනතුරුව දැනට දශක හතරක් […]

Continue Reading

Crysbro holds workshop to initiate new batch of small-scale farmers into poultry production

In its bid to further empower local rural farmers, Sri Lanka’s preferred poultry producer Crysbro recently held an informative workshop to educate over 60 new small-scale farmers who signed up with ’Crysbro’s coalition with the smallholder agribusiness partnership programme (SAPP). The workshop was headed and enriched by the presence of representatives from Crysbro, SAPP and […]

Continue Reading

EFIC Celebrates 40 years of pioneering Multi-lingual Education in Sri Lanka

September 2020 intake to be announced by the French International School of Colombo École Française Internationale De Colombo (EFIC), also known as the French International School of Colombo celebrated a milestone of 40 years in providing exceptional education opportunities in Sri Lanka recently. The Multi-lingual Education School will be calling for applications to enroll new […]

Continue Reading

COVID 19 க்கு எதிரான இலங்கையின் போருக்கு ஜோன் கீல்ஸ் குழு ஆதரவு அளிக்கிறது

ஜோன் கீல்ஸ் குழு அதன் சமூகங்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரர்களுக்கான பொறுப்பை தொடர்ச்சியாக தடையின்றி நிறைவேற்றுவதோடு, இலங்கையில் COVID-19 சர்வதேச பரவல்  ஆரம்பித்ததிலிருந்து அதை                   எதிர்த்துப் போராடுவதிலும் ஒரு முக்கிய பங்கை வகிக்கின்றது. இந்த சர்வதேச நோய் தீவிரமாக பரவியதிலிருந்து இலங்கையின் மிகப்பெரிய கூட்டு நிறுவனமும் குழுவின் வெவ்வேறு கம்பெனிகளும், தனது CSR ஜோன் கீல்ஸ் அறக்கட்டளை மற்றும் குழு வணிகங்கள் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களுக்கு முக்கியமான உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு, முன்னணி சேவைகளில் இருப்பவர்களின் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துதல் […]

Continue Reading

COVID-19 මෙරටින් තුරන් කිරීමේ සටනට ජෝන් කීල්ස් සමූහයේ සහය

ප්‍රජාවන් සහ අනෙකුත් පාර්ශවකරුවන් කෙරෙහි ඇති කැපවීම සහ ආයතනික වගකීම ඉටු කිරීමට, ජෝන් කීල්ස් සමූහය එහි ආයතනික සමාජ වගකීම් අංශය ඔස්සේ, ශ්‍රී ලංකාවෙන් COVID-19 තුරන් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළෙහි ක්‍රියාකාරී සාමාජිකයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරන ලදී.  වසංගතයේ ව්‍යාප්තියත් සමග,  ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම පෞද්ගලික ආයතනය වන ජෝන් කීල්ස් සමූහයේ, සමාජ සත්කාරක අංශය වන ජෝන් කීල්ස් පදනමත්, ඊට අනුබද්ධ වෙනත් […]

Continue Reading

Huawei Service Mid-year Fiesta launched with superior offers

Huawei, the innovative smartphone manufacturer, launched ‘’Huawei Service Mid-year Fiesta’’ to be held   from 1st June till 31st July 2020. Huawei offers special discounts for smartphone repairs and also complimentary gifts throughout the fiesta to encourage users who are eagerly waiting to get their smart devices repaired. A 20% discount on Huawei original spare parts […]

Continue Reading

IT Gallery assists BIA in COVID 19 prevention efforts

IT Gallery Computers Private Limited, Sri Lanka together with Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd, China, recently donated a Hikvision Temperature Screening Thermographic camera to the Airport and Aviation Services (Sri Lanka) Ltd in an effort to help identify people with abnormal body temperatures. The donation took place at the chairman’s office of the airport […]

Continue Reading

‘ADL Heartbeat’ launched with the aim of rebuilding Sri Lanka

Axiata Digital Labs, the technology hub of AXIATA Group Berhad, Malaysia is expanding its sustainability and CSR initiatives with the launch of ADL Heartbeat, the sustainability arm of ADL. Stepping up to the battle against COVID-19, ADL Heartbeat launched its first initiative which was jointly supported by ADL employees who contributed a part of their […]

Continue Reading

අන්තර්ජාලය නිසා කුඩා ව්‍යාපාරිකයන්ට දැවැන්ත අලෙවියක්

COVID–19 සමග ගතවූ පසුගිය මාස 2 ක සිට නිර්මාණය වූ අනපේක්ෂිත ගැටළුකාරී වාතාවරණය හමුවේ දැවැන්ත සුපිරි වෙළෙඳසැල් ජාලයන් මෙන්ම සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යසායකයන් රැසකට සිය සුපුරුදු ව්‍යාපාරික ක්‍රමවේදයන්ගෙන් බැහැරවෙමින් අන්තර්ජාලගත ඇනවුම් විකුණුම් සංස්කෘතියකට හුරුවන්නට සිදුවිය. ඒ නිසාම ඇඳිරි නීති සමයට පෙර 1% ක්ව පැවැති මෙරට අන්තර්ජාලගත විකුණුම් සංස්කෘතිය අදවනවිට ඉතා සීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාපාරිකයන් හා පාරිභෝගිකයන් […]

Continue Reading

vivo, වෙළෙඳ පොළ ප්‍රවණතා අපේක්ෂා කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ්-19 සටනට සැරසෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතන අතරෙහි නවතම ගෝලීය සන්නාමය වන vivo, කොවිඩ් -19 ගෝලීය වසංගතය හා එමගින් සිදු වන ආර්ථික හානිවලින් ජය ගැනීමේ සටනට සාර්ථක ලෙසින් එක්වන බව පාරිභෝගිකයන් වෙත සහතික වෙයි. ශ්‍රී ලංකාවේ පශ්චාත් කොවිඩ්-19 තත්ත්වය තුළ, ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතන හා උපාංග කර්මාන්තයේ ස්ථාවරත්වය පිළිබඳව මෙන්ම අලෙවිය පිළිබඳව දැනටමත් ක්ෂේත්‍රය තුළ සෘණාත්මක පුරෝකතනයන් තිබියදී, […]

Continue Reading

Huawei: A Year and Beyond

Huawei held its 17th annual Global Analyst Summit in Shenzhen, both onsite and online. At the event, Huawei was joined by over 2,000 analysts, key opinion leaders, and media representatives from a range of industries, including telecoms, the Internet, and finance. Together, they discussed how the industry can work together to weather the difficult times, […]

Continue Reading

Huawei partners with carmakers to cultivate 5G automobile ecosphere

Huawei, the world’s leading ICT provider, has established an alliance with 18 automakers to build a 5G-enabled automobile ecosphere to accelerate commercial use of 5G technologies in the industry. The first batch of 18 automakers of this alliance include First Automobile Group, Chang’an Automobile, Dongfeng Motor Corporation, SAIC Motor Corporation, Guangzhou Automobile Group, BYD Auto, […]

Continue Reading

Vivo Continues To Amaze Its Users With Innovation In Mobile Photography

Launches #vivography to create a pool of photographs taken by local ‘vivo-users’ From candid snapshots to sleek ad campaigns and everywhere in between, smartphone photography has advanced rapidly in a few short years. vivo the global smartphone brand has been amongst the pioneer in mobile photography revolution; the innovative camera settings of the recently introduced […]

Continue Reading

RPCs partner Government to protect estate communities against COVID-19

The Planters’ Association of Ceylon (PA) commended exhaustive measures taken by Regional Plantation Companies (RPC) in partnership with Government and health authorities to minimize the risk of COVID-19 being transmitted into estate communities, and urged strict and continuous vigilance moving forward. Operations on RPC estates were halted on 13th March 2020 in compliance following the […]

Continue Reading

Velona Cuddles Delivers Diaper Essentials Through PickMe

Velona Cuddles, the leading Diaper brand in Sri Lanka has commenced delivering its products through PickMe in order to serve its customers during this COVID 19 emergency. The ongoing curfew period in the country not only brought logistics services to a standstill, but also caused difficulties for customers who ran out of essentials. As a […]

Continue Reading

HatchX Lanka’s first fintech accelerator

Despite the volatile condition in the country and the world due to the pandemic, Sri Lanka’s first fintech accelerator program launched virtually on April 23rd 2020. This is also the first virtual accelerator to be launched in the South Asian region overall during COVID-19. HatchX fintech chapter is executed in partnership with Lankan Angel Network […]

Continue Reading

UK official firm on using Huawei for 5G

Britain’s government made a firm decision to allow China’s Huawei to have a role in building the country’s 5G phone network and as far as the foreign ministry’s top official understands it is not being reopened, according to media reports. Britain decided in January to allow Huawei into what the government said were non-sensitive parts […]

Continue Reading

eMarketingEye Outlines Digital Insights that Help Hospitality Industry Overcome COVID-19 Impact

As the world races to curb the spread of the deadly COVID-19 disease, eMarketingEye (www.emarketingeye.com), the award-winning Digital Marketing Agency has taken progressive steps to assist Sri Lanka’s struggling Hospitality industry by sharing a detailed analysis and strategy paper on the impact of the COVID-19 on the industry. The report titled “Digital Insights, Trends and […]

Continue Reading

Huawei’s AI-Assisted Technology Services Help Combat COVID-19 in Asia Pacific

As part of its action plan to help customers to fight COVID-19, Huawei is providing technological services in artificial intelligence (AI), video conferencing, wireless network coverage and smartphones to nations across Asia Pacific. Huawei has joined hands with countries like Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, Thailand, Bangladesh and others to address on-ground communication challenges, ensuring connectivity […]

Continue Reading

Unilever Sri Lanka commits Rs. 35 million towards Covid-19 relief efforts

Unilever Sri Lanka has committed a sum of Rs. 35 million towards national efforts to tackle the coronavirus (Covid-19) pandemic in Sri Lanka. The company has contributed Rs 20 Million towards Public Awareness, Hygiene and Sanitation Efforts across the country through its flagship hygiene brand Lifebuoy. This includes setting up 70 Lifebuoy handwash stations in public spaces […]

Continue Reading

MyHealth Sri Lanka Mobile App Launched by the Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine together with ICTA of Sri Lanka

Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine together with the Information and Communication Technology Agency (ICTA) of Sri Lanka, the apex ICT institution in the country has developed an application to inform, engage and react to the deadly spread of the New Coronavirus also known as Covid-19 under the instructions of his excellency the President […]

Continue Reading

Experience how Huawei Tech Devices pave way for a Healthy Life

Huawei, the innovative smartphone manufacturer, recently unveiled an array of Health and Fitness products ensuring a more convenient and comprehensive way of looking after health and fitness. Huawei Watch GT2, Huawei Band 4 and Huawei Band 4E help simplify life, track workouts and assist in everyday activities at the same time providing a hassle free […]

Continue Reading

2020 PropertyGuru Asia Property Awards (Sri Lanka) gala night in Colombo will take place in November

NOMINATIONS ARE EXTENDED TO AUGUST DUE TO COVID-19 PANDEMIC Online submissions of entries are open until Friday, 21 August 2020 Precautionary health measures to be conducted before and during awards night In light of the ongoing global health crisis, the organisers of the PropertyGuru Asia Property Awards have made the responsible decision of postponing their […]

Continue Reading

President discusses fiscal impact of COVID-19 with CB officials

President Gotabaya Rajapaksa held a discussion with the Governor of Central Bank of Sri Lanka Professor W D Lakshman and other senior officials to assess the emerging macro-economic conditions due to the impact of COVID-19 pandemic. The steps taken by the CBSL to manage the operations of the Bank to provide liquidity and access to finance […]

Continue Reading

World Bank Fast-Tracks $128 Million COVID-19 Support for Sri Lanka

WASHINGTON, — The World Bank’s Board of Executive Directors Thursday (02) approved the $128.6 million Sri Lanka COVID-19 Emergency Response and Health Systems Preparedness Project to help the country prevent, detect, and respond to the COVID-19 pandemic and strengthen its public health preparedness. The new fast track package will benefit the entire Sri Lankan population […]

Continue Reading

Inflation declines to 5.4% in March 2020

Sri Lanka’s inflation, as measured by the change in the Colombo Consumers’ Price Index (CCPI), declined to 5.4% in March 2020 from 6.2% in February 2020, the Central Bank reported. This was due to the decline in the prices of items in the Food category. Accordingly, Food inflation (Y-o-Y) declined to 12.8% in March 2020 […]

Continue Reading

Huawei revenue up 19.1% year-on-year to US $ 123 Bn in 2019

Huawei announces solid business performance and commitment to creating greater value for customers and society Huawei released its 2019 Annual Report today, detailing a solid business performance. The company’s global sales revenue in 2019 rounded off at US $ 123 billion (CNY 858.8 billion), up 19.1% year-on-year; its net profit reached US$ 9 billion (CNY […]

Continue Reading

HUAWEI P40 Series Marks the Age of Visionary Photography

HUAWEI, the innovative smartphone manufacturer recently launched HUAWEI P40 Pro+, HUAWEI P40 Pro and HUAWEI P40 globally. HUAWEI’s long-standing customer base in Sri Lanka is eagerly waiting for the new HUAWEI P40 Series flagship smartphones featuring cutting-edge designs with ground-breaking camera innovations that radically expand mobile photography and video capture possibilities. Available in three glossy […]

Continue Reading

Elegant Design Meets Powerful Performance with Huawei Nova 7i

Huawei is renowned for unveiling powerfully designed smartphones at affordable prices. The recently unveiled Nova 7i further raises the bar in terms of design and performance, and proves to be the latest mid-range innovation equipped with flagship features. It presents a whole lot of features that need to be admired such as elegant design, Quad […]

Continue Reading

A Whitepaper on Power of Digital Transformation

TM Forum and Huawei Technologies holding a live webinar on 26th March 2020 titled “Whitepaper Launch – Unleash the Power of Digital Transformation”. The webinar reverts on Digital Transformation of Telco’s two key business processes based on eTOM model: (1) SIP-Strategy, Infrastructure, and Products (producing products/services) (2) OPS-Operations (obtaining users and monetizing) During this virtual […]

Continue Reading

Nova 7i’s AI Quad Cameras Help Unleash Your Inner Photographer

Huawei recently introduced Nova 7i, the mid-range smartphone that incorporates flagship features in a robust design. Nova 7i became an instant hit among Sri Lankan consumers due to its outstanding features offered at an unbelievable price. Among the myriad of its attractive features is the quad AI camera set up which makes it a powerhouse […]

Continue Reading

CB announces relief measures to assist individuals and businesses impacted by COVID-19

In line with the decision taken by the Cabinet of Ministers at the Cabinet meeting held on 20.03.2020 on the Direction issued by President Gotabaya Rajapaksa to provide relief measures to assist businesses and individuals who are adversely affected by the prevailing Covid-19 outbreak, the Governor of the Central Bank of Sri Lanka Deshamanya Professor W D Lakshman  has […]

Continue Reading

பல விசேட முயற்சிகளை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் வீட்டிலிருந்து பணியாற்றுவதனை ஊக்குவிப்பதில் அரசாங்கத்தை ஆதரிக்கும் Hutch

வீட்டிலிருந்து பணியாற்றும் ஆரம்பகட்ட முயற்சியினை முன்னெடுப்பதன் மூலம், COVID-19  வைரஸ் பரவுவதைத் தடுக்க மக்களை தனிமைப்படுத்துவதன் முக்கியத்துவத்தை அரசாங்கம் அடையாளம் கண்டுள்ளது. இன்று வெளியிடப்பட்ட விசேட அறிக்கையின் மூலமாக Hutch நிறுவனமானது,  சந்தாதாரர்கள் தகவல்களை அறிந்து வைத்திருக்க தொடர்ச்சியாக இணைந்திருப்பதற்கும், அவர்களின் நாளாந்த செயற்பாடுகளை வீட்டிலிருந்தவாறு தொடரவும் வழிகோலும் பல புதுமையான முயற்சிகளை விரைவாக முன்னெடுப்பதன் மூலம் அரசாங்கத்தின் முயற்சிகளில் தான் பங்கெடுத்துள்ளமை தொடர்பில் அறிவிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றது. இந்த முதல் முயற்சியானது,  Hutch சந்தாதாரர்கள் தங்கள் […]

Continue Reading

Billionaire Dhammika Perera donates Rs.70mn to combat COVID-19

As the number of confirmed COVID-19 coronavirus cases continues to rise, something else is starting to happen around the world – entrepreneurs, businesses and multimillionaire philanthropists are pledging their support. Sri Lankan Billionaire Dhammika Perera has also joined this battle against preventing the spread of COVID-19 in the country, with a pledge to donate from […]

Continue Reading

The new benchmark in midrange smartphones: Nova 7i now in Sri Lanka

Huawei, the innovative smartphone manufacturer, recently introduced Huawei Nova 7i adding yet another feature packed device to the Nova line of smartphones that offer more value for a convenient price. Like all other Nova smartphones, Nova 7i is stunning to the eye with its matte looking aluminum frame which is convenient to hold in the […]

Continue Reading

Dialog Enterprise makes the ardent call to digitize Trading and Manufacturing sectors

Dialog Enterprise, the digital business solutions arm of Dialog Axiata PLC, showcased its readiness and experience to digitize enterprises of trading & manufacturing sectors. Dialog’s readily available products and services boost productivity, security and speed to market of small, medium and large enterprises by leaner digital business processes and enabling new business models. This message […]

Continue Reading

Huawei, Deloitte collaborate on whitepaper for combating COVID-19 with 5G

In collaboration with Huawei, Deloitte has published a new whitepaper discussing how key features of 5G can synergize with other technologies to enhance the effectiveness of pandemic prevention and treatment, as well as drive the digital transformation of healthcare systems in response to major public emergencies. The whitepaper, titled “Combating COVID-19 with 5G: Opportunities to […]

Continue Reading

SIEMENS – DIMO Consortium to Enhance National Power Supply with CEB

DIMO together with SIEMENS, a global technological and electrical solutions provider, recently signed a contract with Ceylon Electricity Board (CEB) to embark the package 04 Lot A phase of the “National Transmission and Distribution Network Development and Efficiency Improvement Project” for enhancing national power supply. The package 04 Lot A phase of this project was […]

Continue Reading

Velona Cuddles Wins Big at SLT Zero One Awards

Velona Cuddles, the leading Diaper brand in Sri Lanka, won the ‘Best use of Mobile Award’ in the retail sector at the recently concluded SLT Zero One Awards. In addition, Velona Cuddles also won the 1st runner-up award for the ‘Best Website / Microsite’ in the retail sector. Organized by the leading digital service provider, […]

Continue Reading

Mid-range මාදිලියේ Smartphones අතර ප්‍රමුඛයා Huawei Y7P

ජංගම දුරකතන තාක්ෂණයේ නවොත්පදකයින් වන Huawei සමාගම විසින් මෑතකදී වෙළද පොළට හඳුන්වා දෙන ලද  නවතම   Huawei Y7P ස්මාර්ට් දුරකථනය සඳහා ඉහළ පාරිභෝගික ඉල්ලුමක් පවතී.  විශිෂ්ට ඡායාරූප ලබා ගැනීමේ හැකියාව සහිත කැමරා පද්ධතියකින්, වැඩි දත්ත සහ ගොනු ප්‍රමාණයක් රඳවා ගත හැකි ආකාරයේ ඉහළ මතක ධාරිතාවයකින් සහ ආකර්ෂණීය නිමාවකින් එන  Huawei Y7P, ඉතා අඩු මුදලකට මිලදී ගැනීමේ […]

Continue Reading

eMarketingEye dominates SLT Zero One Awards by winning top awards including “Overall Best Digital Media Agency”

eMarketingEye (www.emarketingeye.com), the award-winning Digital Marketing Agency and a pioneer in the Asian region specializing in the Hospitality industry, took home most of the top awards including the coveted “Overall Best Digital Media Agency”, “Best Digital Media Agency for Travel/Leisure sector”, “Best Digital-Enabled Product” and “Best Digital-Integrated Campaign” for the Travel/Leisure sector, at the SLT […]

Continue Reading

ජැට් හෝල්ඩින්ග්ස්, තාරුණ්‍යයේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් GIZ වෘත්තීය පුහුණු ව්‍යාපෘතිය සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි

ශ‍්‍රී ලාංකාවේ ප‍්‍රමුඛතම සන්නාම සමූහයක් වන ජැට් හෝල්ඩින්ග්ස්, සිය ආයතනික සමාජ වගකීම යටතේ ප‍්‍රජා සත්කාරය හා සංවර්ධනය වෙනුවෙන්, තරුණ පරපුර වෙත වෘත්තීය පුහුණුව ලබාදෙමින් ඔවුනගේ කුසලතාවන් ඉහළ තලයකට ගෙන ඒමේ අරමුණින් GIZ වෘත්තීය පුහුණු ව්‍යාපෘතිය (German Tech) සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමකට පසුගියදා එළැඹීය. ප‍්‍රායෝගික හැකියාවකින් සහ ලැදියාවකින් යුතු කුසලතා පූර්ණ තරුණ තරුණියන් සහ ශ‍්‍රව්‍යාබාධිත තරුණ තරුණියන් […]

Continue Reading

ඇන්කර් කිරි දේශීය ප‍්‍රමිතීන්ට අනුකූල බවට ශ‍්‍රී ලංකා ප‍්‍රමිති ආයතනය තහවුරු කරයි

ඇන්කර් සම්පූර්ණ යොදය සහිත කිරිපිටි, ශ‍්‍රී ලංකාවේ ක‍්‍රියාත්මක වන දේශීය ප‍්‍රමිතියට සම්පූර්ණයෙන්ම අනුකූල බවට ශ‍්‍රී ලංකා ප‍්‍රමිති ආයතනය මගින් නැවත වරක් තහවුරු කර තිබේ. නවසීලන්තයේදී ඇන්කර් කිරිපිටි නිෂ්පාදන ක‍්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් සිදුකරන ලද පූර්ණ විගණන පරීක්ෂාවකින් අනතුරුව එම ආයතනය මෙම නිගමනයට එළඹී ඇත. කිරිපිටි සම්බන්ධයෙන් ශ‍්‍රී ලංකාවේ දේශීය ප‍්‍රමිතිය ලෙස ක‍්‍රියාත්මක වන SLS 731 ප‍්‍රමිතීන්ට අනුකූල […]

Continue Reading

A “Slow Boat” around Sri Lanka launches

In an all new, exciting edition of the Slow Boat series, Chandan Lahiri from India and Timm Kruse from Germany will paddle their watercraft around the coast of Sri Lanka. The expedition will begin on the 8th March 2020 from Mount Lavinia and paddle till 17th April through one of the most beautiful destinations in […]

Continue Reading

Huawei Y7P brings Unmatched Superiority in Mid-range Smartphones

Huawei, innovative smartphone manufacturer, recently unveiled their novel addition to the much acclaimed Y series, the Huawei Y7P, to general enthusiasm. Alongside the flagship features with an outstanding camera quality, impressive storage capabilities and an ethereal design, Huawei Y7P has fascinated its users while being available at an extremely affordable price. Standing out as a […]

Continue Reading

DIMO facilitates Ettampitiya Safe Water Supply Project

Industrial Engineering Team of DIMO facilitated the Ettampitiya safe Water supply project by executing the entire Mechanical and Electrical (M&E) scope of work for providing safe drinking water to the people living in Badulla district. This is one of the largest water supply projects facilitated by DIMO.  The ceremonial commissioning of the safe water supply […]

Continue Reading

Huawei Offers Superior Services through Its Nationwide Services Centers for Huawei Y7P

Huawei, innovative smartphone manufacturer, recently unveiled its all-new introduction to the array of Huawei Y series smartphones, the Huawei Y7P. An instant success, Huawei Y7P has been recognized by professionals as being an innovative, aesthetically pleasing and high performance device that is more than suitable for all your daily smartphone needs. Huawei takes it one […]

Continue Reading

ASEAN digital innovation ecosystem welcomes all market players: AEC Deputy Secretary-General at Huawei conference

The success of ASEAN’s digital transformation need the support of the private sector and market players like Huawei in building an innovation ecosystem and addressing issues related to big idea and data privacy, said Dr. Aladdin D. Rillo, Deputy Secretary-General for ASEAN Economic Community (AEC), at an online Industrial Digital Transformation Conference on Monday. “ASEAN’s […]

Continue Reading

Ideal First Choice expands to Dambulla and Wanawasala

Ideal First Choice, the multi brand total after care arm of the Ideal Group expanded its branch network by opening its 8th service center at Dambulla and 9th at Wanawasala. Ideal First Choice is an initiative by the Ideal Group of Companies, the authorized distributor for Mahindra vehicles ranging from Motor Cycles to Prime Movers. […]

Continue Reading

Northshore Campus appoints Prof Sisuru Sendanayake as Deputy Vice Chancellor

With an ambitious plan to reach greater heights by strengthening its senior leadership team headed by its VC and CEO Prof Nalaka Jayakody, Northshore Campus, a leading higher education institute in the country with modern state-of-the-art infrastructure, recently appointed Professor Sisuru Sendanayake as its new Deputy Vice Chancellor. Prof Sendanayake was previously the Director of […]

Continue Reading

Healthy Living assured with ‘Union Lifestyle Bonus’ Wellness Promotion

Encouraging life insurance policyholders to enjoy life and lead healthier lifestyles, the innovative Union Assurance’s ‘Union Lifestyle Bonus’ offers an impressive range of wellness–related discounts. Nurturing the wellbeing of life insurance policyholders, the Union Lifestyle Bonus campaign offers invaluable discounts through the Nawaloka Premier Wellness Centre, and leading opticians Eric Rajapaksha and Vision Care. At […]

Continue Reading

“Huawei Mobile Service and Huawei App Gallery plays a critical role in stiffening Data and Privacy”- Cyber Security Specialist, Asela Waidyalankara

Cyber security is a major concern in this tech era where people are too overwhelmed with technology to the extent that they tend to feel safer in the face of technology. Emerging technologies like Artificial Intelligence (AI), Blockchain, and Quantum Computing have facilitated the millennials with the luxury of automating their work, at the same […]

Continue Reading

Huawei Announces a Range of New 5G Products in Barcelona, Accelerating All-Scenario Seamless AI Life Strategy

Huawei Consumer Business Group (BG) recently hosted a virtual launch in Barcelona, Spain, during which it announced a series of new 5G products and a strategy that demonstrate the full capabilities of its all-scenario ecosystem. The key products announced include, Huawei Mate Xs, an evolution of the foldable device featuring cutting-edge hardware and software, Huawei […]

Continue Reading

ලංකාසෝයි වෙතින් තවත් නව්‍ය නිෂ්පාදන දෙකක්: මිරිස් මාළු හා අලකරිය

කන්වීනියන්ස් ෆුඩ්ස් (ලංකා) පී.එල්.සී සමාගම ගෙන එන රටේම විශ්වාසයේ රස මුද්‍රාව වන ලංකාසෝයි නිෂ්පාදන පෙළෙහි නවතම සෝයා නිෂ්පාදන දෙකක් පසුගියදා වෙළෙඳ පොළට නිකුත් කෙරිණි. සුවිශේෂී රසයෙන් යුතු, ලංකාසෝයි මිරිස් මාළු හා ලංකාසෝයි අලකරිය මෑතදී පාරිභෝගිකයින් අතට පත් කෙරුණු එම නිෂ්පාදන ද්විත්වයයි. මෙම ලංකාසෝයි නිෂ්පාදන ද්විත්වයම වෙනස් රසයෙන් යුක්තව අලුත් අත්දැකීමක් ගෙන එන නිසා රට පුරා […]

Continue Reading

Sri Lanka Corporate Health and Productivity Awards 2020: Drives Change by Upholding Health and Wellness Practices

‘’Sri Lanka Corporate Health and Productivity Awards 2020’’ conducted by the Chamber of Young Lankan Entrepreneurs (COYLE) in collaboration with Japan External Trade Organization (JETRO) was held recently at BMICH. H.E Akira Sugiyama, Ambassador of Japan to Sri Lanka attended the showpiece event as the chief guest and Aminda Rodrigo, Chairman of COYLE also attended […]

Continue Reading

‘Union Lifestyle Bonus’ helps customers stay connected with amazing tech deals

Ensuing customers remain connected and abreast with technology, the innovative ‘Union Lifestyle Bonus’ promotional campaign launched by Union Assurance offers policyholders amazing tech deals. John Keells Office Automation (JKOA), the market leader in office automation solutions, with a product portfolio that includes renowned global brands such as Samsung, Toshiba and Hitachi is providing attractive discounts […]

Continue Reading

HUTCH announces completion of its island-wide network coverage expansion and 4G roll-out

Unveiling a pivotal achievement post its strategic acquisition of Etisalat Lanka (Pvt) Ltd., in 2018, Hutchison Telecommunications Lanka (Pvt) Ltd, today announced the successful completion of the merger between the two networks and smooth migration of customers from multiple systems to one of world-class unified system. Senior officials from the local subsidiary of global telecommunication […]

Continue Reading

කලා පොළ 2020 සාර්ථකව අවසන්

27 වැනි වතාවටත් පැවැත්වුණු ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම එළිමහන් චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය වන කලා පොළ 2020, දේශීය දෘශ්‍ය කලා ශිල්පීන් විශාල පිරිසකගේ නිර්මාණ කෞශල්‍යය බබලවමින් කොළඹ වර්ණවත් කිරීමට සමත් විය. ජෝර්ජ් කීට් පදනම හා ජෝන් කීල්ස් සමූහය එක්ව ගෙනා කලා පොළ 2020, පසුගියදා කොළඹ 07, ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවතේදී පැවැත්විණි. නෙත් ඇදහිය නොහැකි චිත්‍ර, මූර්ති මෙන්ම ජීවමාන සේ […]

Continue Reading

கலா பொல 2020: கட்புலக் கலையின் பாரிய கொண்டாட்டம்

கலா பொல 2020, இலங்கையின் வருடாந்த திறந்தவெளி ஓவியக் கண்காட்சியின் 27 ஆவது தொகுப்பு, கொழும்பின் கிறீன் பாத் பகுதியை வண்ணமயமாக்கியதுடன், பல கலைஞர்களை வெளிக்கொண்டு வந்தது. ஜோன் கீல்ஸ் குழுமத்துடன் ஒன்றிணைந்து ஜோர்ஜ் கீற் மன்றம் முன்னெடுக்கும் கலா பொல 2020, கொழும்பு 7, ஆனந்தகுமாரசுவாமி மாவத்தையில் பெப்ரவரி 23 ஆம் திகதி இடம்பெற்றது.  இக் கண்காட்சி 370 பதிவு செய்யப்பட்ட கலைஞர்களை கவர்ந்திருந்ததுடன், கண்ணைக் கவரும் ஓவியங்கள், உயிரோட்டமுள்ள உருவப்படங்கள், பண்பியல் ஓவியங்கள் மற்றும்  […]

Continue Reading

නවතම Huawei Y7P වෙළද පොළට හඳුන්වා දෙයි

ජංගම දුරකථන තාක්ෂණයේ නවොත්පාදකයා වන Huawei විසින් සිය Y පරපුරේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන මාදිලි පෙල අතරට නවතම හඳුන්වා දීමක් පසු ගියදා සිදු කෙරිණි. මෑතකදී දියත් කරන ලද Huawei AppGallery සමඟින් ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දෙන ප්‍රථම ජංගම දුරකථන මාදිලිය වන Y7P අද්විතීය විශේෂාංග රැසකින් සමන්විත සුවිශේෂී ස්මාර්ට් දුරකථන මාදිලියක් වේ. ඉතා තියුණු, පැහැදිළි හා අලංකාර ඡායාරූප […]

Continue Reading

Kala Pola 2020

Kala Pola 2020, the 27th edition of Sri Lanka’s annual open-air art fair, turned Green Path in Colombo into a riot of colour, shining a spotlight on a variety of local visual artists. Presented by The George Keyt Foundation in association with the John Keells Group, Kala Pola 2020 took place on February 23rd along […]

Continue Reading

VMware Sharpens Focus on Sri Lanka and Nascent Markets with Appointment of New Regional Head of Channels

New appointment will further accelerate cloud and digital transformation journeys for customers in  fast-growing, dynamic markets in Asia including Sri Lanka Move complements VMware’s strengthened focus on supporting business transformation amidst region’s fast developing digital economy VMware, Inc. (NYSE: VMW), a leading innovator in enterprise software, today announced the appointment of Venkatesh Murali as Head […]

Continue Reading

Singer Fashion Academy Empowers All Aspirant Fashion Designers to Reach International Standards

The global fashion industry is one of the most vital and rapidly-growing industries that dates back to our evolution. Behind the glamourous catwalks, there exists sourcing and manufacturing processes, working tirelessly to bring clothing to the masses. With civilization arrived fashion, and it has been evolving ever since. The Fashion industry is sustained by infographics […]

Continue Reading

புதிய வண்ணத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள Huawei Nova 5T

நல்லிணக்கத்தையும், அமைதியையும் கொண்டுவரும் புத்தாக்க ஸ்மார்ட்போன் தயாரிப்பாளரான Huawei, தற்போதைய பரபரப்பான ஸ்மார்ட்போனான Huawei Nova 5Tஐ Crush Green வண்ணத்தில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. புதிதாக Nova குடும்பத்தில் அதிரடியாக இணைந்துகொண்ட Huawei Nova 5T, தற்போது கண்ணைக் கவரும் Crush Green வண்ணத்தில் கிடைப்பதுடன், இம்மாதிரி ஏற்கனவே Crush Blue, Midsummer Purple மற்றும் Black ஆகிய வண்ணங்களில் கிடைக்கின்றது. Huawei Nova 5Tஇன் தட்டையான பின்புற மேற்பரப்பு 3D effects உடன் கூடிய பிரம்மிக்கவைக்கும் அம்சத்தைக் […]

Continue Reading

ඩීමෝ Life to Reef කොරල් රෝපණ හා සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතියේ තෙවැනි අදියර සාර්ථකව අවසන්

සීමාසහිත ඩීසල් හා මෝටර් ඉංජිනේරු පොදු සමාගම (ඩීමෝ), විසින් සිදු කරන රූමස්සල ලෝක ප්‍රසිද්ධ බොනස්විටා කොරල් පරය ආශ්‍රිතව කොරල් නැවත රෝපණය කිරීමේ හා සංරක්ෂණය කිරීමේ වැඩසටහනෙහි තුන්වැනි අදියර පසුගිදා සාර්ථකව අවසන් විණි. තෙවැනි අදියර්දී  අක්කර 0.75 ක ප්‍රදේශයක කොරල් නැවත රෝපණය කෙරුණු අතර, ඩීමෝ සමූහය හරහා ඩීමෝහි අංශ ගණනාවක ස්වේච්ඡා සහභාගිත්වය ලබා ගනිමින්, බොනස්විටා කොරල් […]

Continue Reading

நவீன Huawei Y7P சந்தைக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது

புத்தாக்க ஸ்மார்ட்போன் தயாரிப்பாளரான Huawei, தனது Y தொடரின் புதிய இணைப்பான Huawei Y7P ஸ்மார்ட்போனை அண்மையில் அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த அறிமுகத்தின் சிறப்பம்சம் என்னவெனில், Huawei AppGallery மற்றும் Huawei இன் புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பப்பட்ட அப்ளிகேஷன் ஸ்டோருடன் (application store) இலங்கையில் அறிமுகப்படுத்த முதல் சாதனம் Huawei Y7P ஆகும். மூன்று விவேகமான பின்புற கமெராக்களை இது கொண்டுள்ளது. 48MP பிரதான கமெரா, 8 MP அதிவிசாலமான கோண (Ultra Wide Angle) கமெரா மற்றும் 2MP […]

Continue Reading

“Cheers to Jazz” A festive evening for jazz lovers, presented by Gananath Dasanayaka and En Route, in collaboration with Old Wesleyites Sports Club (OWSC)

On 29th February, Saturday, Colombo’s popular jazz singer Gananath Dasanayaka with his band En Route will set the mood for an evening of good jazz at the OWSC in an atmosphere set for wining and dining. ‘Cheers to Jazz’ will provide jazz lovers a Saturday evening of quality music that will include some popular numbers […]

Continue Reading

Huawei releases Y7P into Sri Lankan smartphone market

Innovative smartphone manufacturer Huawei yesterday unveiled its much-awaited new addition to the Y series: the Huawei Y7P.  The specialty of this launch was that the Huawei Y7P is the first device to be launched with Huawei AppGallery, Huawei’s newly launched application store, in Sri Lanka. It features three intelligent rear cameras. The 48 MP main […]

Continue Reading

‘Union Lifestyle Bonus’ Hotel Deals

Rediscover Sri Lanka’s beauty and relish an affordable vacation with ‘Union Lifestyle Bonus’ promotional hotel deals, enabling Union Assurance Life Insurance policyholders an opportunity to enjoy their life. Many who yearn to travel and relish vacation time can now do so with ease, as leisure has never been more affordable. Cinnamon Hotels and Resorts portfolio […]

Continue Reading

කලාපීය ව්‍යවසායකත්වය පෝෂණය කරමින් SLASSCOM ආයතනය විසින් 2019 – ඌව IT/BPM සතිය සාර්ථක අයුරින් නිම කරයි

මෙවර SLASSCOM ආයතනය විසින් සංවිධානය කළ IT/BPM සතියෙහි සිවු වැනි අදියර, පසුගියදා ඌව පළාතේදී බදුල්ල ප්‍රදේශයේදී පැවැත්විණි. මානව හැකියා ධාරිතාවය ඉහළ නැංවීම අරමුණු කර ගනිමින් දුර බැහැර නගරවල සංවිධානය වන SLASSCOM IT/BPM සතිය, මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණික වර්ධනය කෙරෙහි සුවිසල් දායකත්වයක් ලබා දෙන තරගකාරී වැඩසටහනක් බවට පත් ව ඇත. එමෙන්ම, ඉකුත් වසරවලද SLASSCOM […]

Continue Reading

More than 875 International, Domestic exhibitors at the biggest wood industry show INDIAWOOD 2020

The 11th edition of INDIAWOOD, organised by NürnbergMesse, is the region’s biggest knowledge sharing show for furniture manufacturing machinery, raw materials, panels, hardware, components and accessories. It will be held from February 27-March 2, 2020at Bangalore International Exhibition Centre, Bengaluru, India. The five-day mega show will focus on carpentry, skilling, innovation, automation and digitalization with […]

Continue Reading

Hikka Tranz by Cinnamon, Plasticcycle සහ MEPA හික්කඩුව වෙරළතීරය සුරැකිම සඳහා ව්‍යාපෘතියක් දියත් කරයි.

Hikka Tranz by Cinnamon, ජෝන් කීල්ස් සමූහයේ සමාජ ව්‍යවසායකත්ව ව්‍යාපෘතියවන Plasticcylce සහ සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය (MEPA) සමඟ හික්කඩුව වෙරළතීරයේ කොටසක් සුරැකිම සඳහා 2020 ජනවාරි 30 දින වැඩසටහනක් දියත් කරන ලදි. මෙම වැඩසටහන තුලින් ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය රැස් කිරීම සඳහා විශේෂයෙන්ම නිර්මාණය කළ බින් ස්ථානගතකිරීමට අපේක්ෂා කරන අතර එයට MEPA විසින් ආරම්භ කරන ලද “වෙරළ ආරක්ෂක” […]

Continue Reading

Huawei Nova 5T Launched In New Color Variant

Bringing harmony and tranquility, Huawei, the innovative smartphone manufacturer, has introduced a new color gradient of Crush Green to the current smartphone sensation, Huawei Nova 5T. One of the latest additions and taking the Nova family by storm, Huawei Nova 5T, is now available in the eye-catching color gradient of Crush Green, alongside its existing […]

Continue Reading

Singer Partners with Cake Specialist Dushanthi Madanayake to enhance User Experience

Singer, country’s premier consumer durables retailer recently partnered with cake specialist, Dushanthi Madanayake in an attempt to provide an all-new user experience for food enthusiasts who are passionate about baking products and equipment. As an exclusive partner, Dushanthi will be collaborating with Singer for two years where she will be instrumental in creating awareness of […]

Continue Reading

COYLE and JETRO gear up to announce winners of Sri Lanka Corporate Health and Productivity Awards

The ‘Sri Lanka Corporate Health and Productivity Awards 2020’ organised by the Chamber of Young Lankan Entrepreneurs (COYLE) together with Japan External Trade Organization (JETRO) is set to unfold on 25 February at the Lotus Room, BMICH from 4:30 p.m. onwards. The awards ceremony, featuring its second edition, is considered an honest effort in raising […]

Continue Reading

ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම එළිමහන් කලා සල්පිල පෙබරවාරි 23 වනදා

කොළඹ සංස්කෘතික දිනපොතෙහි මග නොහැරිය යුතු ඉසව්වක් ලෙස ඉමහත් ජනප්‍රියත්වයට පත් වාර්ෂික එළිමහන් කලා සල්පිල, ‘කලා පොළ 2020’ කොළඹ 07 ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවතේ දී එළඹෙන පෙබරවාරි 23 වන ඉරුදින පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබේ. ජෝන් කීල්ස් සමූහයේ සහයෝගීතාව සමඟින් ජෝර්ජ් කීට් පදනම විසින් සංවිධානය කරනු ලබන කලා පොළ එදින උදෑසන 8.00 සිට රාත්‍රී 8.00 දක්වා පැවැත්වීමට […]

Continue Reading

99X Technology Invests in Building Product Management Capability for Next Wave of Growth

With a renewed focus on empowering their employees to become product consultants to a growing global clientele, software product engineering specialist 99X Technology engaged Tarigo Consulting, UK to conduct Product Management workshops to drive their next wave of growth. 99X Technology conducted a second series of workshops on Product Management for its project leadership teams […]

Continue Reading

‘යුනියන් ලයිෆ්ස්ටයිල් බෝනස් ’ සමගින් රිසි සේ ලොව පුරා සැරිසරන්න

යුනියන් ඇෂුවරන්ස් සමාගම හඳුන්වා දී ඇති ‘යුනියන් ලයිෆ්ස්ටයිල් බෝනස්’ වැඩසටහන මඟින් දැන් යුනියන් ඇෂුවරන්ස් රක්ෂණ හිමියන්ට දේශීය හා විදේශීය සංචාරයන් සඳහා සුවිශේෂී වට්ටම් හිමිකර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබී තිබේ. ලොව ආකර්ෂණීය ස්ථාන සියැසින් දැකබලාගැනීම යනු බොහෝ දෙනෙකුගේ ප‍්‍රාර්ථනාවකි. මේ ප‍්‍රාර්ථනාවන් සැබෑ කරමින් ජීවිතයට කිසිදා අමතක නොවන මතක එක්රැස් කරගැනීමට රක්ෂණ හිමියන්ට අත්වැලක් වනු පිණිස, මැලේසියාව, වියට්නාමය, […]

Continue Reading

சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான ஆடைக் கைத்தொழில் உற்பத்தியாளர்களுக்கான தையல் இயந்திரங்களை அறிமுகப்படுத்தும் சிங்கர்

இலங்கையின் முதற்தர நுகர்வோர் சாதனங்களின் சில்லறை விற்பனையாளராகவும், வர்த்தக ரீதியில் உலகின் முதல் தையல் இயந்திரத்தினை அறிமுகப்படுத்திய சிங்கர் நிறுவனமானது, இலங்கையின் சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான ஆடைக் கைத்தொழில் உற்பத்தியாளர்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் பல புதிய தையல் இயந்திர மாடல்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இலங்கையில் புகழ்பூத்த தையல் இயந்திர வர்த்தகநாமமாகத் திகழும் சிங்கர், லொக்ஸ்டிச் தையல் இயந்திரத்திலிருந்து ஓவர்லொக் தையல் இயந்திரம் வரை ஏற்றுமதி மற்றும் சிறு கைத்தொழில் துறை உற்பத்தியாளர்களுக்குத் தேவையான அனைத்து விதமான தையல் […]

Continue Reading

Singer Group Q3 FY 2019/20 records strong results

Reflecting a strong turnaround delivering an impressive surge in Q3 profits for the year 2019/20, the Singer Group reported consolidated profit after tax of Rs. 341.4 million, compared to Rs.17.4 million in the corresponding quarter of the previous year. The mainstays of this significant improvement was due to growth across key product categories as a […]

Continue Reading

Stakeholders come together to promote ‘Ceylon Coffee’ at first-ever Sri Lanka Coffee Festival

The Australian Government-funded Market Development Facility (MDF), in partnership with the Sri Lankan coffee industry, brought together over 100 representatives from Sri Lanka’s coffee sector for the first-ever ‘Sri Lanka Coffee Festival.’ The festival, a celebration of Sri Lanka’s home-grown speciality coffee and re-emerging coffee culture, highlighted Australia’s ongoing support to the sector.  The spotlight […]

Continue Reading

இலங்கையின் பழைமையான வண்ணமயமான வாழ்க்கை முறையைக் கொண்டாடும் ‘மாணிக்கவத்த’ நாடகத்திற்கு சுதேசி கொஹொம்ப அனுசரணை

இலங்கையின் 1880-1980 நூற்றாண்டு காலத்திற்குரிய புகழ்பெற்ற சிங்கள இலக்கியப் படைப்பான ‘மாணிக்கவத்த’ வினை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட மிகவும் யதார்த்தமான தொலைக்காட்சி நாடகத் தொடரின் பிரதான அனுசரணையாளராகியுள்ளமை தொடர்பில் சுதேசி கொஹொம்ப பெருமை கொள்கிறது. நாட்டின் இயற்கை வளங்களின் பெறுமதி, இயற்கையின் பொருத்தப்பாடு, சூழல் பாதிப்பின் எதிர்மறையான விளைவுகள், காலனித்துவம் மற்றும் அதன் தாக்கங்கள், வரலாற்று ரீதியான மற்றும் புராதன மரபுகள், ஒரு தனியான குடும்பத்தை மையமாகக் கொண்ட இலங்கையின் சமூகக் கட்டமைப்பின் முக்கிய கருப்பொருள்களை மையமாகக் […]

Continue Reading

ඉපැරණි දේශීය ජීවන රටාව අගයමින් ස්වදේශී කොහොඹ “මාණික්කාවත” ටෙලිනාට්‍යය සඳහා ප්‍රධාන අනුග්‍රහය දක්වයි.

සාහිත්‍ය කෘතියක් වන  “මාණික්කාවත” ග්‍රන්ථය පාදක කර ගනිමින් සකස් කරන ලද තිර රචනයක් ඇසුරින් 1880 සිට 1980 දක්වා වූ සියවස සැබෑ ලෙස ප්‍රතිනිර්මාණය කරමින් එම කාල වකවානුවේ භූමිය ප්‍රමුඛ ස්වභාවික සම්පත්හි අගය, ස්වභාවික පරිසරයේ වැදගත්කම මෙන්ම එයට සිදු කරන බලපෑම් නිසා සිදු වන හානිකර තත්වයන් පිළිබඳ අවබෝධය, අධිරාජ්‍යවාදය සහ එහි බලපෑම, ඓතිහාසික හා අතීත උරුමයන්, […]

Continue Reading

වෙලෝනා සිය නවතම අලෙවි ශාඛාව ජෝශප් ෆ්‍රේසර් අනුස්මරණ රෝහලේදී විවෘත කරයි

ශ්‍රී ලාංකීය සනීපාරක්ෂක හා ඇඟලුම් නිෂ්පාදන කර්මාන්තය තුළ පාරිභෝගිකයින් රැසක් මහත් ආදරයෙන් වැළඳගත් විශ්වාසවන්තනීය වෙළඳ නාමයක් වන වෙලෝනා විසින්, ඔවුන්ගේ නවතම අලෙවි ශාඛාව කොළඹ 05 පිහිටි ජෝශප් ෆ්‍රේසර් අනුස්මරණ රෝහලේදී විවෘත කරන ලදී.  මෙහි විවෘත කිරීමේ උත්සවය සියලුම සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූලව ආරාධිතයන් කිහිපදෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වුණු අතර, මෙහි ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස Thread Works (Pvt) Ltd. […]

Continue Reading

පිරිවැය ඉහළ ගියද, පැල්වත්ත කිරි සමාගම සිය කිරි නිෂ්පාදන පෙළේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළම අගයක පවත්වාගෙන යයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම දේශීය කිරි නිෂ්පාදන සන්නාමයක් වන පැල්වත්ත කිරි නිෂ්පාදන සමාගම දේශය සඳහා වටිනා විදේශ විනිමයක් ඉතිරි කරමින් සිය නිෂ්පාදන කටයුතු වල නියැළී සිටියි. එහි නවතම සංශෝධනය ලෙස කිරි නිෂ්පාදන මිල අවම වනු ඇති අතර එය පමණක් එහි නිෂ්පාදන පිරිවැයේ මෑත කාලීන වැඩිවීම සපුරාලයි. පැල්වත්ත විසින් මෑත කාලීන පිරිවැය නොතකා  අඛණ්ඩ කිරි සැපයුම් ක්‍රියාදාමය […]

Continue Reading

CMA Excellence ஒருங்கிணைந்த அறிக்கையிடல் விருதுகள் 2021 இல் தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தும் DIMO

அண்மையில் இடம்பெற்ற ‘CMA Excellence in Integrated Reporting Awards 2021’ விருது விழாவில் பிளாட்டினம் விருதை DIMO வென்றுள்ளது. இந்நிகழ்வில் மொத்தமாக 4 விருதுகளை DIMO பெற்றுக் கொண்டது. ஏழு ஆண்டுகளாக ஒருங்கிணைந்த அறிக்கையிடலில் தொடர்ந்து சிறந்து விளங்கும் நிறுவனங்களை அங்கீகரிப்பதற்காக இவ்வாண்டு பிளாட்டினம் விருது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அந்த வகையில் இவ்விருதினைப் பெறும் இலங்கையின் முதலாவது நிறுவனமாக DIMO தனது பெயரை நிலைநாட்டியுள்ளது. ‘Best Integrated Report – Diversified Holdings Sector’ (சிறந்த ஒருங்கிணைந்த […]

Continue Reading

Emerald opens first retail outlet in Battaramulla

Emerald, Sri Lanka’s leader in menswear has opened the doors to its first retail outlet. Located at No 1006/2, Pannipitiya Road, Battaramula, the all-new outlet is a spacious modern showroom that offers total menswear solutions from shirts to trousers to fashion accessories. The store holds the complete Emerald menswear range along with other signature brands […]

Continue Reading

Swadeshi Khomba sponsors Manikkawatte teledrama which celebrates Sri Lanka’s colorful lifestyle of yore

Swadeshi Khomba is proud to be the main sponsor of the highly realistic television drama series developed based on the famed Sinhala literary work “Manikkawatte” whose plot spans the 1880-1980 century of Sri Lanka.  “Manikkawatte”’s plot is spun around pivotal themes of the value of the country’s natural resources, relevance of nature, negative consequences of […]

Continue Reading

Digibrush Steals the limelight at SLIM DIGIS 2.1 with 12 Major Awards

Also wins the most coveted Grand Prix Award The disruptive digital marketing agency, Digibrush, yet again stole the limelight when they took away 12 major awards across 7 categories, including the coveted Grand Prix Award at the recently concluded “SLIM DIGIS 2.1 Awards” hosted by the Sri Lanka Institute of Marketing, the national body for […]

Continue Reading