අමානා තකාෆුල් රක්ෂණ සමාගම අඛණ්ඩව තුන්වන කාර්තුව සඳහාත් සිය වර්ධනය තහවුරු කරයි

අමානා තකාෆුල් රක්ෂණ සමාගම (ATI) මෙරට සමස්ත රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය සමග සසඳන විට 2021 වසරේ තුන්වන කාර්තුව සඳහාත් අඛණ්ඩ වර්ධනයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වූ බව එම සමාගම නිවේදනය කරයි.  පසුගිය වසරේ තුන්වන කාර්තුව හා සැසඳීමේ දී ද සියලුම ප්‍රධාන රක්ෂණ අංශ හරහා සුවිශේෂී  වර්ධනයක් සාක්ෂාත් කරගැනීමට අමානා තකාෆුල් රක්ෂණ සමාගම සමත් වී ඇත. අමානා තකාෆුල් රක්ෂණ […]

Continue Reading

EVOPLAY – இலங்கையின் புத்தம் புது டிஜிட்டல் விளம்பரத் தளம் வெளியீடு

இலங்கையின் முன்னணி பொழுதுபோக்கு வர்த்தக நாமமான EVOKE INTERNATIONAL LIMITED, இலங்கையின் கையடக்கத் தொலைபேசி சேவைகள் மற்றும் பொழுதுபோக்குத் தொழில்துறைகளுக்கு, மாறுபட்டதும் நவீனத்துமானதுமான தொழில்நுட்பங்களை தொடர்ந்தும் வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில் EVOKE நிறுவனத்தினால் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட, இணைய வழி மற்றும் செயலி வழியிலான முதன்மைத் தயாரிப்பான EVOPLAY, இலங்கைத் திரைப்படங்கள், தொலைக்காட்சி நாடகங்கள், உரையாடல் நிகழ்ச்சிகள், வீடியோ இசைகள், விளையாட்டு சார்ந்த விடயங்கள், நகைச்சுவை, பொப் கலாசாரம், ஆவணப்படங்கள், ஜோதிடம் போன்றவை உள்ளிட்ட ஏனைய உள்ளடக்கங்களை […]

Continue Reading

Sarvodaya-Fusion joins hands with Google to launch ‘Be Internet Awesome’ in Sri Lanka

Program will help kids be safe, confident explorers of the online world.  and provide parents and teachers with tools to guide the children  Sarvodaya-Fusion, the ICT for Development arm of Sarvodaya Shramadana Movement, is working with Google to bring  the ‘Be Internet Awesome’ programme to Sri Lanka. Be Internet Awesome is Google’s free program designed […]

Continue Reading

AIESEC launches Amplifier ‘21, Sri Lanka’s first island wide leadership development Program.

Amplifier ’21 is Sri Lanka’s first ever island wide leadership development program conducted by AIESEC; world’s largest global youth-run organization which aims to assist young people in developing leadership potential. This 3-month program commenced on the 19th of September 2021 and intends to develop leadership and public speaking skills of 250+ post A/L students that […]

Continue Reading

இளம் மாணவர்களுக்காக கற்பித்தல் மையங்களை மீண்டும் திறக்க British Council திட்டமிட்டுள்ளது

இலங்கை பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலாகிய (British Council) நாம், எதிர்வரும் 2022 ஜனவரி 07ஆம் திகதி முதல், கொழும்பு, கண்டி, யாழ்ப்பாணம், மாத்தறை ஆகிய இடங்களில், நேருக்கு நேர் கற்பிக்கும் வகுப்புகளை நடாத்துவதற்காக, எமது கற்பித்தல் மையங்களை மீண்டும் திறக்கத் தயாராகி வருவதில் நாம் மகிழ்ச்சியடைகிறோம். கொவிட் தொற்றுநோய் காரணமாக குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மூடப்பட்டிருந்த நிலையில், எமது மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் நேருக்கு நேர் கற்றலை மீண்டும் ஆரம்பிப்பதற்காக, வகுப்பறைகளுக்குத் திரும்ப ஆர்வமாக உள்ளனர். கொவிட் தொற்றுநோய் பரவலைத் தொடர்ந்து, […]

Continue Reading

Singer Exclusive Distributor for Imou Wi-Fi cameras

Singer Sri Lanka, the country’s premier consumer durables retailer joins forces with Imou to become the sole distributor of its comprehensive and smart IoT (Internet of Things) security solutions – including CCTV cameras, smart alarm systems and much more – bringing smart, secure and simple security solutions to Sri Lanka. Imou serves global IoT users […]

Continue Reading

இலங்கையில் ஒரே பிரசவத்தில் பிறந்த 6 குழந்தைகளுக்கு சிறந்த பராமரிப்பை வழங்க கைகோர்க்கும் பேபி செரமி

2021 ஆம் ஆண்டு ஒக்டோபர் மாதம் 21 ஆம் திகதி, இலங்கையில் முதன்முறையாக ஒரே பிரசவத்தில் 6 குழந்தைகள் பிறந்தன. இந்த நிகழ்வைக் கொண்டாடும் வகையில், இலங்கையின் முதற் தர குழந்தை பராமரிப்பு தரக்குறியீடான பேபி செரமி (Baby Cheramy), தனது அனைத்து வகையான குழந்தை பராமரிப்பு தயாரிப்புகளையும், குறித்த குழந்தைகளின் ஒரு வருடம் முழுவதிற்கும் வழங்குவதற்கு அர்ப்பணிப்புடன் முன்வந்துள்ளது. பெற்றோரின் அங்கலாய்ப்பை உறுதியாகப் புரிந்துகொள்ளும் ஒரு தரக்குறியீடு எனும் வகையில் பேபி செரமி அக்குடும்பத்திற்கு அத்தியாவசியமான […]

Continue Reading

DIMO reigns supreme at Mercedes-Benz Service Excellence – Regional Award Ceremony

DIMO has once again earned the prestigious “General Distributor Award” by Mercedes-Benz AG, outperforming others in the region, in the General Distributor category, at the recently held Mercedes-Benz Service Excellence – Regional Award Ceremony. DIMO has created new standards in regional service excellence by gaining a higher Customer Satisfaction Index and Net Promoter Scores. This […]

Continue Reading

EvoPlay – the Newest Sri Lankan Digital Advertising Platform Launched

Sri Lanka’s foremost entertainment brand Evoke International Limited continues to establish dynamic and latest technologies to the Mobile Services and Entertainment industries of Sri Lanka. EVOPLAY, the recently launched web and app-based flagship product of Evoke International Limited is an on-demand platform designed as the go-to app to access and view Sri Lankan movies, teledramas, […]

Continue Reading

Huawei the leading ICT provider in Sri Lanka offers MeeTime an all-purpose video calling application.

Huawei, the global smartphone brand, offers users a new feature, Huawei MeeTime, a Video Calling Application that comes loaded with Huawei’s newest EMUI 10.1 version allowing consumers to make 1080p HD video calls using either Wi-Fi or mobile data. An anytime, all-purpose video calling application in all its splendor, MeeTime supports HD voice and video […]

Continue Reading